// archief

Archief van augustus 2007

“In mijn tonen spreek ik” — Johannes Brahms’ Derde Symfonie

Johannes Brahms was één van die componisten welke hun muzikale ideeën geruime tijd met zich meedroegen alvorens ze rijp genoeg te achten voor uitwerking op papier. Het gebeurde dikwijls dat zijn composities zijn ontstaan uit een chaos, die het gevolg was van een innerlijk conflict, of uit problemen, die hem door anderen werden opgedrongen. Om […]

Wandelen met Jacobus van Looy in Haarlem en omstreken

Wandelen langs literair-historische plekken — het is meestal even ontluisterend als onweerstaanbaar. Als de verbeelding al een beetje opgewassen is tegen de realiteit, dan is het de slopershamer wel die beide — schijn en wezen — inmiddels onverbiddelijk tot de grauwe orde heeft geroepen. Maar wie nog durft kan weer eens een poging wagen. Auteur […]

Tweemaal Wagners Götterdämmerung gelijktijdig in de ether

Als dat maar goed gaat Wat denkt u: kunnen we dat hebben, als mensheid, bedoel ik, tweemaal Richard Wagners slotdeel van de tetralogie — “Nee”, zeggen sommigen: “Trilogie met een Avond Vooraf.” — Der Ring des Nibelungen. Dat die goden van de meester van Bayreuth heel wat in hun ransel meedragen als het erom gaat […]

The impressionists nu ook op Nederlandse televisie

Op vrijdag 28 april 2006 maakten wij in deze kolommen melding van een bijzondere BBC–productie: The impressionists, een miniserie van drie delen waarin de schilder Claude Monet terugkijkt op een veelbewogen leven. De serie is vanaf morgen op drie achtereenvolgende maandagen te zien bij de NCRV op Nederland 2. Aanvangstijd: 20.50 uur.

Igor Stravinski’s Le Sacre du Printemps voor orgel vierhandig

Uitzonderlijke afsluiting van grensoverschrijdend festival Op zaterdag 11 augustus begint in de Grote- of Jacobijnerkerk van Leeuwarden om 12:30 uur een uitzonderlijk orgelconcert met drie composities van muziekmeesters die gedurende het fin de siècle werkzaam zijn geweest en wier namen thans, een eeuw nadien, nog steeds voortleven: Louis Vierne (1870-1937), Maurice Ravel (1875-1937) en Igor […]

Niet per definitie met de kroontjespen — Sissi’s Ode aan Heidelberg

Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898) — allerwegen beter bekend als Sissi — was één van de Europese gekroonde hoofden, die gedurende het fin de siècle wel eens, of zelfs met enige regelmaat, de pen ter hand hebben genomen en daarna iets met veel letters hebben afgescheiden. Een eeuw geleden heeft Cassell’s Magazine daar eens een […]

Handschriften Schuhmacher naar Letterkundig Museum

Nieuws van den Dag: de prachtcollectie handschriften van antiquariaat Schuhmacher, waaronder onder andere voor dit blog interessante, zeer vroege Henriette Roland Holst en handschriften van Hélène Swarth en Willem Kloos, is nu veilig in het Letterkundig Museum.

Prokofjevs Eerste Pianoconcert zaterdagavond op BBC Proms

Hoewel het ruime oeuvre van de Russische componist Sergej Prokofjev niet in zijn geheel als behorend tot het fin de siècle mag worden aangemerkt, is dat wel anders gesteld met zijn jeugdwerken, waartoe ook het Pianoconcert nr. 1, opus 10 uit 1912 moet worden gerekend. Verbijsterd en ook geshockeerd was het publiek door het voor […]

Foto van de dag