// archief

Archief van september 2008

Jozef en Isaac Israëls – Vader en zoon

Tot en met 8 februari 2009 is in het Gemeentemuseum in Den Haag een expositie met het werk van Jozef Israëls (1824-1911) en zijn Isaac (1865-1934) te zien. Met deze dubbeltentoonstelling neemt conservator John Sillevis afscheid van het museum, waaraan hij ruim 35 jaar verbonden is geweest.

(Decadente) aanwinsten (6)

Die zijn gezien de betrekkelijk schaarse hoeveelheid tijd die me heden ter beschikking staat toch wel bijzonder aardig en het delen en aanraden waard.
-Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods (1900). Een mooie eerste druk in bruin linnen (iets latere band) die niet uit elkaar lijkt te zullen vallen als ik deze klassieker binnenkort na jaren weer eens zal herlezen.

Manuscript Huysmans aangeboden

Aangeboden: manuscript van Huysmans’ Sainte Lydwine de Schiedam (!!).

Eigen YouTube voor begintijd van de film

Wederom een prachtig bewijs dat internet de beste uitvinding is na de boekdrukkunst. Op de nieuwe website van het project Europa Film Treasures zijn bijzondere, vaak obscure filmpjes uit de begintijd van de cinema te zien. Het aanbod is nog niet overweldigend, maar er zullen elke maand nieuwe vondsten worden toegevoegd, zo wordt ons beloofd.

De dodelijkste orkaan raasde in 1900

Orkaan Katrina, die in 2005 verwoestend door de Verenigde Staten woei, was er maar een klein meisje bij. Ook de recente Ike kan er niet aan tippen. De dodelijkste storm uit de geschiedenis van Noord-Amerika dateert uit 1900 en maakte 8000 dodelijke slachtoffers. Net als bij Ike werd Galveston, toen de grootste stad in Texas, het zwaarst getroffen.

Aubrey Beardsley online

Hoewel de scans zijn over het algemeen niet zo heel denderend zijn, en je al te uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om posters en kalenders te bestellen, is het toch aardig om een grote collectie grafisch werk van Aubrey Beardsley op één overzichtelijke website aan te treffen: beardsley.artpassions.net.

Oeverloze zielen

Recentelijk verschenen studietje: Doriane Sansterre: Oeverloze zielen – Subject en object in de Nederlandse psychologische roman omstreeks 1890-1900. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Walt Whitman-unicum

Aangeboden: Walt Whitman-unicum uit 1889.

North Sea Artists’ Colonies

Op 18 september promoveert Brian Dudley Barret aan de Rijksuniversiteit Groningen. Titel van het proefschrift: ‘North Sea Artists’ Colonies. 1880-1920. Their Development and Role in Marketing. Barret gaat in op de motieven van beeldend kunstenaars om plaatsen als Domburg, Volendam en Bergen op te zoeken om zich artistiek te ontwikkelen.

The Picture of Dorian Gray met opdracht

Aangeboden: eerste druk, luxe en met opdracht van The Picture of Dorian Gray.

Foto van de dag