// archief

Archief van oktober 2010

Een prerafaëlietententoonstelling in Oxford

De tentoonstelling The Pre-Raphaelites and Italy in het Ashmolean Museum in Oxford is een ware publiekstrekker. Het is dan ook over de koppen lopen op de dag dat ik haar bezoek. Oxford pronkt hier met het Engelse cultureel erfgoed waar niet alleen de Engelsen zelf trots op zijn, maar waar ook nieuwsgierige fans van andere nationaliteiten op af komen. Maar dat het merk ‘Pre-Raphaelite’ goed verkoopt, wil nog niet zeggen dat alles wat ‘Pre-Raphaelite’ heet ook daadwerkelijk van hoge kwaliteit is. […]

Biografie Van de Woestijne verschenen

Bij uitgeverij Uitgeverij Meulenhoff | Manteau verscheen een biografie van de Vlaamse dichter, essayist en journalist Karel van de Woestijne (1878-1929). De auteur is Peter Theunynck, die eerder essays over de dichter publiceerde. De meer dan 500 pagina’s tellende uitgave kost 34.95 euro.

Onbekend schilderij Boldini ontdekt in verlaten huis

Vandaag op de geheel vernieuwde website van de Volkskrant het zeer tot de verbeelding sprekende bericht dat in Parijs een appartement is ontruimd dat zeventig jaar lang niet meer bewoond is geweest, en nog geheel gestoffeerd was in laat-negentiende-eeuwse stijl. Onder een dikke laag stof trof men daar allerlei kunstschatten aan, waaronder een onbekend meesterwerk van de Italiaanse kunstschilder Giovanni Boldini (1842-1931). Het gaat om een portret van de actrice Marthe Florian, de grootmoeder van de laatste bewoonster. Deze was nog voor het uitbreken van de oorlog naar Zuid-Frankrijk verhuisd. Ze keerde nooit terug, maar bleef wel gewoon de huur betalen. Toen de vrouw dit jaar op 91-jarige leeftijd overleed, besloten de erfgenamen het huis te ontruimen.

Een biografie van Tachtig en andere boeksignalementen

Hier ter burele stapelen als immer de gelezen en te lezen boekwerken zich op. Enkele signaleringen en aanbevelingen te uwer mogelijk leesgenoegen. Over de Tachtigers, romantiek, de laatste Siebelink en de immer fascinerende H.H. Ewers. […]

Amateurs de la decadènce litteraire

‘Veel van wat we aan Meijsing hadden toegeschreven bleek zijn oorsprong elders te hebben, in het werk van Poe, Rolfe, Kerouac, Flaubert, Huysmans of Petronius, om maar een teug te nemen uit dit ontzaglijke mer à boire.’ ‘Nova decadentia’: Fraaie herinneringen van en aan de harde kern van enkele Geerten Meijsing-adepten en amateurs de la decadènce litteraire op Armas y Letras.

Munchs gedicht over het leven, de liefde en de dood

De Kunsthal in Rotterdam toont dit jaar het werk van de Noorse meester Edvard Munch (1863-1944): ruim 150 werken die stuk voor stuk afkomstig zijn uit particuliere collecties en nooit eerder in deze samenstelling tentoongesteld werden. Zijn werk spat van het doek af en brengt de toeschouwer in verwarring en ontroering. Het mysterieuze licht van het noorden geeft de kunst een symbolistische lading die typisch is voor de Scandinavische kunst van de voorlaatste eeuwwisseling. […]

DBNL: nieuwe titels oktober 2010

Vers gedigitaliseerd en bijgezet in de grootste virtuele boekenkast van Nederland: werk van onder meer P.J. Andriessen, M.J. Brusse, Frederik van Eeden, Justus van Maurik, Arij Prins, alsmede nieuwe delen journalistiek werk van Karel van de Woestijne. Ook heeft de redactie van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren de jaargangen van Forum der Letteren en het tijdschrift Literatuur laten overtikken, maar wie klikt op een artikel van zijn gading zal negen van de tien keer nul op het rekest krijgen; het leeuwendeel blijkt niet getoond te kunnen worden in verband met (nog niet geregelde) auteursrechten.

Foto van de dag