// artikel

Nederlandse literatuur

‘Schijn en Wezen’

Zoudt ge ’t Lied van Schijn en Wezen,
Free, niet meer met Walden vullen?
Hoe gij ’t vaste pad voor ’t mulle
Dra verliet en -’t was te vreezen –
Gaandeweg er braakt uw spullen?

Zoudt gij, die ’t maatschappelijk Schijnen
Door uw Wezen dacht te bannen,
U niet zóo kunnen vermannen,
Dat gij laat uzelf verdwijnen,
Neen ter vierschaar u laat spannen?

Kunt ge ‘t? Durft ge ‘t? – Neen úw Wezen
Is zelf schijn, uw oogmerk duister,
Gij preekt vrijheid, slaand in kluister
Allen, die u minnen vreezen.
En het doel is – eigen luister.

Daarom, Free, zal Schijn uw lied
Wezen, nimmer wordt het iet.

Aldus ‘N.N.’ (pseud. J.H. de Veer) in zijn 89 pagina’s tellende anti-Waldenbundel Braga op Walden (1903).

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

(Nog) geen reacties op “‘Schijn en Wezen’”

Reageer

Foto van de dag