// artikel

Nederlandse literatuur

Albrecht Rodenbach: Regendag

REGENDAG

Och!  Hoe droevig sleept de dag.  Betrokken
ligt de lucht met wolken grijs en grauw.
’t Stuifreint, en die hooge boomen schokken
hunne kruinen, en vol vreemden rouw
ruischen zij, ontblaadrend, droeve zangen.
Lijk des avonds in het woud een dolend kind,
daar beneden door de donkre gangen
aaklig schreeuwt en huilt de wilde wind.
Sombre wolken door mijn ziel ook zweven,
nevelig betrekt mijn zonneglans. —
Houd u sterk, o jongling, dat is ’t leven!
Weze uw droefheid lijk uw vreugd — eens mans.
__________
Albrecht Rodenbach (1856-1880)
Uit: Al de Gedichten
Roeselare, 1888

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

(Nog) geen reacties op “Albrecht Rodenbach: Regendag

Reageer

Foto van de dag