// archief

mishandelde kinderen

Dit trefwoord komt voor in 1 bijdrage(n)

De dissertatie (1892) van Frans Coenen en de schrijnende actualiteit

Na bijna twaalf decennia biedt de titel van een proefschrift een associatie met de actualiteit, welke in omgekeerde richting een reeks associaties losmaakt en daarnaast toont hoe zeer sommige fenomenen van alle tijden zijn en dat er, mutatis mutandis, niets nieuws onder de zon is. Doch dat wist de Prediker in de boeken des Ouden Verbonds reeds. […]

Foto van de dag