// artikel

Film, televisie & toneel

William Friese-Greene: de enige ware eerste cinematograaf

Culminatie van tegenslagen
Over rozen is het leven van de Britse portretfotograaf en vruchtbare uitvinder William Friese-Greene (1855-1921) bepaald niet gegaan. De man heeft een heel conglomeraat van tegenslagen gedurende zijn aardse bestaan moeten incasseren. Wat hem in zijn beroepssfeer is overkomen, is ongeveer vergelijkbaar met dat wat een paar medici is wedervaren die de ontwikkeling van de penicilline doorslaggevend hebben beïnvloed, maar Alexander Fleming (1881-1955) is met de eer gaan strijken en wordt tot en met de dag van heden als de uitvinder ervan beschouwd, al heeft die eerder de zaak tegengewerkt.

Patent aangemeld
Op 21 juni 1889 heeft William Friese-Greene zijn chronofotografische camera laten patenteren onder nummer 10131.  Praktisch bezien is hij daarmee degene die reeds eerder bewegende beelden — lees: film — heeft kunnen realiseren dan Thomas Alva Edison (1847-1931) en de gebroeders Lumière — Auguste Marie (1862-1954) en Louis Jean (1864-1948) —, en toch gelden die heren nog altijd als de ware pioniers van de cinematografie.
In 1951 heeft regisseur John Boulting (1913-1985) een serieuze poging ondernomen om die historisch grote onrechtvaardigheid door middel van een speelfilm zo goed mogelijk te relativeren. Hij is erin geslaagd om tientallen Britse acteurs over te halen om — onderbetaald en wel — mee te werken aan een rolprent over Friese-Greene — een filmisch product dat we tegenwoordig biopic noemen.

Tal van beroemdheden
Robert Donat speelt in die film, met als titel The magic box, de rol van de onheus behandelde cinematograaf. Verdere medewerking werd verleend door Margaret Johnston (1918-2002) en Maria Schell (1926-2005). Laatstgenoemde speelde de rol van de echtgenote van William Friese-Greene.
Laurence Olivier (1907-1989) vertolkt de rol van een toevallig voorbijkomende politieman die de historische gebeurtenis van de vertoning van de eerste film heeft meebeleefd.
De Nederlandstalige, Belgische televisiezender EEN vertoont de rolprent The magic box op zondag 6 december, ’s middags tussen 14:05 uur en 15:50 uur.
____________
Afbeelding: De cinematograaf en (een deel van) zijn apparatuur.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Reacties

(Nog) geen reacties op “William Friese-Greene: de enige ware eerste cinematograaf”

Reageer

Foto van de dag