1910: The Emancipation of Dissonance

The Emancipation of DissonanceOp haar website eScholarship Editions stelt de University of California Press ruim 500 titels van boeken met uiteenlopende onderwerpen digitaal beschikbaar aan het grote publiek. Een van deze boeken is het in 1996 gepubliceerde en niet meer nieuw te verkrijgen 1910: The Emancipation of Dissonance, waarin auteur Thomas Harrison ingaat op de buitengewoon boeiende periode na het fin de siècle, met haar intellectuele en kunstzinnige prestaties van formaat. De auteur schetst een beeld van het expressionisme in het licht van de dan naderende Eerste Wereldoorlog. Namen als Egon Schiele, Wassily Kandinsky, Dino Campana en Arnold Schönberg komen uitgebreid aan bod. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de Italiaanse dichter en filosoof Carlo Michelstaedter, die in 1910 op 23-jarige leeftijd zelfmoord pleegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *