DBNL — Nieuwe titels (oktober 2008)

Van en over rond 1900, onlangs geplaatst op de website van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren:

– G.J.P.J. Bolland, Zuivere rede en hare werkelijkheid (1904)
– Gerrit Borgers, M.J. Boas-Grönloh en Marten Scholten, Nescio (Schrijversprentenboek 14, 1970)
– Johanna Breevoort, Stomme zonden (1916)
– Ferdinand Domela Nieuwenhuis, […]

Van en over rond 1900, onlangs geplaatst op de website van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren:

– G.J.P.J. Bolland, Zuivere rede en hare werkelijkheid (1904)
– Gerrit Borgers, M.J. Boas-Grönloh en Marten Scholten, Nescio (Schrijversprentenboek 14, 1970)
– Johanna Breevoort, Stomme zonden (1916)
– Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist (1910, tweede druk)
– Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel 1: schuilnamen en naamletters (1970; herdruk van uitgave 1883)
– Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel 2. Naamlooze geschriften (1970; herdruk van uitgave 1885)
– Enno Endt, Het festijn van tachtig (1990)
– H.A. Lorentz, Zichtbare en onzichtbare bewegingen (1901)
– Bernt Luger, Rob Nieuwenhuys, Harry G.M. Prick en Kees Nieuwenhuijzen, De beweging van Tachtig (Schrijversprentenboek 22, 1982)
– Geryt Potter van der Loo, Johan Froissart’s Cronyke van Vlaenderen. (ed. N. de Pauw). Deel 1 (1898)
– Geryt Potter van der Loo, Johan Froissart’s Cronyke van Vlaenderen. (ed. N. de Pauw). Deel 3 (1909)
– Murk Salverda, Joost van der Vleuten, Ben Peperkamp en H.W.A. Nap, Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens. 1870-1943 (Schrijversprentenboek 34, 1993)
– Menno Simons, Tractaten over den doop, het avondmaal, enz. (ed. C.P. van Eeghen) (1892)
– Erik Spinoy, Twee handen in het lege. Paul van Ostaijen en de esthetica van het verhevene (Kant, Lyotard) (1994)
Jac. P. Thijsse, Het vogeljaar (1913; tweede druk)
– J.D. van der Waals, Over de vraag naar de meest fundamenteele wetten der natuur (1909)
– Frits Zernike, De mechanica der kleinste deeltjes (1915)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *