De omwenteling van Parijs

Omslag van 'De omwenteling van Parijs'Na veel succes te hebben geoogst met zijn kunsthistorische boeken over de Italiaanse renaissance (De koepel van Brunelleschi en De hemel van de Paus), zette de Oxfordse historicus en romancier Ross King zijn tanden in de schilderkunst van de tweede helft van de negentiende eeuw. In De omwenteling van Parijs beschrijft King de Parijse kunstwereld in het dramatische decennium tussen twee tentoonstellingen: de fameuze Salon des Refusés in 1863, en de eerste tentoonstelling van de impressionisten in 1874.
King spitst zijn verhaal toe op twee schilders: Ernest Meissonier, de meest succesvolle schilder van de negentiende eeuw maar nu nagenoeg vergeten, en Edouard Manet, toen verguisd als nieuwlichter maar thans geprezen als ‘koning der impressionisten’. Het boek is niet alleen een dubbelbiografie en een verslag van de rivaliteit tussen twee kunstenaars, maar ook een studie naar hoe in deze roerige periode de kijk op de werkelijkheid radicaal veranderde.
De omwenteling van Parijs – Over de geboorte van het impressionisme is een uitgave van De Bezige Bij en kost € 34,90.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *