De Vrouw – Haar bouw en haar inwendige organen

Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929), feministe, strijdster voor het vrouwenkiesrecht en eerste vrouwelijke arts van Nederland, publiceerde in 1899 ‘De Vrouw. Haar bouw en haar inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met geillustreerden, verklarenden tekst’. De noodzaak van het boek werd haar ingegeven door de ‘schromelijke onbekendheid van velen, zelfs van ontwikkelden, met het kunstig samenstel van hun eigen lichaam’. […]

Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929), feministe, strijdster voor het vrouwenkiesrecht en eerste vrouwelijke arts van Nederland, publiceerde in 1899 De Vrouw. Haar bouw en haar inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met geillustreerden, verklarenden tekst. De noodzaak van het boek werd haar ingegeven door de ‘schromelijke onbekendheid van velen, zelfs van ontwikkelden, met het kunstig samenstel van hun eigen lichaam’.
Het viel haar op dat vooral vrouwen ‘een gebrekkige kennis van het lichaam in het algemeen en van den bouw, de ligging en de verrichting harer geslachtsorganen in het bijzonder’ hadden. Blijkbaar leefde er bij deze dames wel een grote behoefte aan kennis van zowel de ligging als de verrichting, want nog in hetzelfde jaar verscheen er een tweede en een derde druk.

Jacobs schrijft het een en ander onomwonden doch ietwat klinisch op, hoewel het inmiddels sepiagekleurde taalgebruik van anno toen eigenlijk ook wel wat erotiserends heeft:

Lees ook:  Film over de uitvinding van de vibrator

‘De kittelaar ligt alzoo tusschen de beide plooien der kleine lippen, die zich vóór en achter dit orgaan vereenigen. Het is een klein, stomp, vaatrijk en zenuwrijk uitsteeksel, zonder opening. Het wellustgevoel zetelt voornamelijk in dit orgaan.’

Hoe dan ook: dit geschrift is nu ook via het internet te raadplegen via gutenberg.org, ’the first producer of free electronic books’, helaas zonder ‘beweegbare platen’, maar hiervoor zijn weer zat andere websites voorhanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *