De wondere wereld van het affiche

Poster voor de Simplex-fiets door Ferdinand Hart NibbrigHenri de Toulouse-Lautrec is ongetwijfeld de bekendste maker van affiches aan het eind van de negentiende eeuw. Rond de Place du Tertre in Parijs tiert de handel in zijn reproducties nog steeds welig. En ik geef het toe: ik heb er onlangs nog een paar aangeschaft en ze hangen en ik vind ze prachtig!
Dankzij het baanbrekende werk van Lautrec en zijn collega Jules Chéret is de affichekunst inmiddels uitgegroeid tot een serieus te nemen kunstuiting. Het Museum Mesdag in Den Haag wijdt aan de ontwikkeling van het affiche tot 12 februari een tentoonstelling waaruit moet blijken dat kunst en commercie ook in de negentiende eeuw en de jaren daarna zeker verenigbaar bleken te zijn. Onder de titel ‘Binnen de grenzen van het affiche’ wordt een boeiende verzameling Nederlandse affiches getoond van kunstenaars als Richard Roland Holst, Jan Toorop, Piet van der Hem, Albert Hahn sr., Ferdinand Hart Nibbrig, Jan Sluijters en anderen.
Sommige kunstenaars kregen van hun opdrachtgevers veel ruimte. Bekend voorbeeld is de Delftsche Slaolie waarvoor Toorop en anderen bijzondere affiches hebben gemaakt. En iedere kunstenaar koos ook een eigen terrein: Roland Holst met zijn symboliek koos voor aankondigingen van toneelstukken, Ferdinand Hart Nibbrig maakte een ‘moderne’ en functionele poster ten bate van de Simplex-fiets. Al dit schoons is te zien aan de Laan van Meerdervoort 7f in Den Haag.
Vermeldenswaard: de tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met derdejaars studenten Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *