Den Haag als esoterische hoofdstad van Nederland

Den Haag is door de eeuwen heen altijd buitengewoon ontvankelijk geweest voor allerlei esoterische stromingen, en wel vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een tweetal activiteiten, georganiseerd door de Theosofische Vereniging in samenwerking met het Louis Couperus Museum, laat zien op welke wijze spiritualiteit onderdak vond in de Hofstad. […]

Den Haag is door de eeuwen heen altijd buitengewoon ontvankelijk geweest voor allerlei esoterische stromingen, en wel vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een tweetal activiteiten, georganiseerd door de Theosofische Vereniging in samenwerking met het Louis Couperus Museum, laat zien op welke wijze spiritualiteit onderdak vond in de Hofstad.

Sta op en wandel! Een esoterische wandeling in Den Haag onder leiding van Frank Tuinstra
Zondag 18 april 2009. Aanvang: 10.30 uur. Adres: Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA in Den Haag.
Toelichting: Grote aantallen lezers verslinden esoterische romans als de Da Vinci Code, om vervolgens en masse naar Parijs af te reizen en daar de beschreven locaties in ogenschouw te nemen. Maar zij lopen achteloos voorbij aan de mysterieuze ornamenteringen van onze eigen Haagse gebouwen. Na een inleiding in de zaal aan de Laan van Meerdervoort 1-A wordt er een wandeling georganiseerd, die voert langs verschillende voorbeelden van esoterisch-architectonische symboliek. Deze worden bekeken vanuit de westerse mysterietraditie. Na een hernieuwde kennismaking met de Leeuw, de Slang en de Ooievaar belooft de organisatie dat we Den Haag voortaan met andere ogen bekijken: die van een ingewijde.

Den Haag als esoterische hoofdstad van Nederland. Lezing door dr. Caroline de Westenholz
Maandag 19 april 2010. Aanvang: 20.00 uur. Adres: Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA in Den Haag.
Toelichting: Den Haag is van oudsher een centrum van esoterische stromingen. De Rozenkruisers zijn daar al in 1622 gesignaleerd. Ruim honderd jaar later, in 1756, werd het hoofdkwartier van de Vrijmetselarij in Den Haag gevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden er de eerste spiritistische en theosofische verenigingen opgericht. Rond 1900 waren er vele andere esoterische gezelschappen. Is het toeval dat bijna al deze esoterische genootschappen in Den Haag liggen, in de nabijheid van het Vredespaleis? In de achttiende eeuw is deze plek tweemaal bezocht door de Meester van de Westerse Esoterie, de Graaf van St. Germain. Zou dat met elkaar verband houden? Caroline de Westenholz belicht het geestelijk leven van Den Haag in de periode 1750-1950. Deze lezing hield zij eerder op het congres van ESSWE (European Society for the Study of Western Esotericism) aan de Universiteit van Straatsburg in de zomer van 2009.

Lees ook:  Geheim Den Haag: Vrijmetselaarstempels en andere esoterische gebouwen in de Hofstad

U kunt zich opgeven bij Wim Leys, voorzitter van de Theosofische Vereniging, Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA in Den Haag, per telefoon: 070-3636572, of via e-mail: wimleys@ziggo.nl. Meer informatie op www.denhaag.theosofie.nl.

Eén gedachte over “Den Haag als esoterische hoofdstad van Nederland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *