Een thans geconcipieerd stukje op basis van een woordenboek uit 1911 (2)

Tal van mensen spelen scrabble, en dat is maar goed ook, want als dat niet het geval was, waren de meeste stukken die men ten beste geeft, waarschijnlijk nog beroerden dan reeds het geval is. Een terugblik naar Vreemde Woorden uit 1911 kan wellicht enig soelaas bieden.

In het ziekenhuis overlegden de specialisten of de patiënt, als gevolg van een prostratie, in aanmerking zou kunnen, of zelfs zou moeten, komen voor een prosthesis. De lijdende mens in kwestie had het zelf aangekaart, nadat hij bij de aanschaf van enkele doosjes tabletten en een zak vol met druivensuiker, had verteld over zijn stelselmatig verzwakkende conditie. Een provisor had hem derhalve met klem geadviseerd om snel deskundigen te consulteren. Dat had de man toen maar gedaan, echter zonder zijn klachten binnen de familie te provulgeeren. vooral omdat hij nogal pudiek was ingesteld.
Alle mensen in het ziekenhuis, die bekend waren met de bijzondere liefhebberij van de patiënt – in zijn vrije tijd was hij pugilist – meenden dat zijn zwakte echter niet alleen het gevolg kon zijn van het bedrijven van zijn hobby, maar dat de man simpelweg niet kon begrijpen waarom hij niet in staat was te pulluleeren. Ze waren er dan ook van overtuigd dat een punctatie als eerste aan de orde was, voordat een proces van putrefactie zou kunnen inzetten. Want dat zou wel eens de aanschaf van een quadricycle noodzakelijk kunnen maken binnen een quadriënnium, tenzij de patiënt ervoor zou kiezen zich als een der bekende quadrupeden te verplaatsen en quiëtisme te oefenen. Quisisana was dan ook het toverwoord. Toen de man dat besefte, viel een quintaat van hem af.
__________

Net als bij de eerste aflevering – die op deze site is gepubliceerd op 25 april van dit jaar – worden de vet gedrukte woorden over enige tijd in een aanvulling hieronder verklaard. Tot die tijd heeft u, als vakantie-bezigheid of anderszins, de kans zelf voor een juiste vertaling zorg te dragen. U ziet het: in een eeuw kan er veel veranderen, al is dat niet altijd te kwalificeren als verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *