Pin-ups uit het archief van de Picture Post van rond 1900

De redactie van The Saturday Book, jaargang 1957, nam een aantal waarschijnlijk niet eerder gepubliceerde foto’s op van pin-ups uit de periode van het laatste decennium van de negentiende eeuw. Hoewel de fotograaf anoniem is gebleven, is het in één oogopslag duidelijk dat het om werk van hoog niveau gaat. […]

Gevonden zonder te zoeken
In een kringloopwinkel kocht ik enige dagen geleden voor officieel de somma van één euro — doch bij het afrekenen bleek het voor tweederde van die prijs — de sedert 1941 bestaande jaarbundel voor 1957 van The Saturday Book, uitgegeven voor Hutchinson of London.
Daarbij gaat het om een rijk geïllustreerd, gebonden boek van ruim driehonderd pagina’s vol verhalen, poëzie, artikelen, van zowel befaamde alsook van onbekende auteurs, en datzelfde geldt voor de illustratoren, respectievelijk de schilders uit Engelands historie. Tegen het einde vinden we een kleine afdeling van acht bladzijden op speciaal fotopapier met evenzovele pin-ups of the ‘ninetees.

Uit het foto-archief  van Picture Post
De redactie van The Saturday Book heeft daarvoor gegraven in het foto-archief van het tijdschrift Picture Post uit de periode van het laatste decennium van de negentiende eeuw. Daar heeft men een pak met studiofoto’s van rond de eeuwwisseling gevonden, welke — voorzover men in 1957 heeft kunnen nagaan — nooit zijn gepubliceerd. Evenmin was het pak met inhoud voorzien van een naam, waardoor geen toevoeging in een dergelijke context kon worden gerealiseerd. Of men later alsnog achter de naam van de fotograaf is gekomen, is mij niet bekend. Het is echter wel duidelijk dat het daarbij gaat om iemand van hoog niveau: de acht foto’s spreken op dat punt duidelijke taal.

Anders dan latere pin-ups
De redactie van The Saturday Book spreekt uit wat vele anderen denken: dat deze kwaliteitsfoto’s de voorkeur genieten boven die van de sterretjes uit de tijd van het verschijnen van die zeventiende jaarbundel, toen pin-ups van een heel ander kaliber, gekleed in topje en slipje, veelvuldig voorkwamen in de daarvoor bedoelde tijdschriften, en daarna de wanden van veel jongenskamers hebben gesierd, respectievelijk ontsierd. Ik kan me heel goed herinneren dat ik ook in die tijd de voorkeur gaf aan de Venus van Milo boven die, door mij als nu juist lustbedervend ervaren, plaatjes uit het midden van de twintigste eeuw.
Omdat de redactie van het jaarboek in kwestie zoveel waardering kon opbrengen voor de kwaliteiten van de pin-ups uit het eind der negentiende eeuw, werd besloten daarvan een gedeelte —  acht stuks — in The Saturday Book van 1957 op te nemen.

Lees ook:  New York 1900

Twee daarvan hier opgenomen
Van die acht in dat boek afgebeelde foto’s — zeven daarvan paginagroot — nemen we hier twee over: één zonder titel, de andere heet Millie and Muriel. Op enkele andere sites, die door de auteur van deze bijdrage worden onderhouden, en daarom min of meer als gelieerd aan Rond1900.nl mogen worden gekwalificeerd, kunt u nog enkele andere afgebeeld zien. De laatste van de acht uit het boek — een in weelderige kledij gestoken dame met een muziekinstrument — is terug te vinden op de cultuurwebsite Muziek en mensen, opgenomen op zaterdag 16 april. Een vierde, getiteld Maud, is te vinden op de site Tempel van het fin de siècle; een vijfde kunt u zien op de moedersite van de beide hierboven genoemde: Cultuurtempel; die foto draagt de benaming Effie and Ethel.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *