Sublieme biografie over de jonge Josef Vissarionovitsj Dzjoegasjvili

Stalin in 1894 (15 jaar oud)Korte televisie-documentaire
Het themakanaal Geschiedenis TV zendt deze week enkele keren een korte documentaire uit over leven en werken van Josef Vissarionovitsj Dzjoegasvili (1878-1953), die meer bekendheid kreeg en bleef houden onder één van zijn, in ieder geval negenendertig, pseudoniemen: Stalin. Deze korte impressie, met een duur van net geen half uur, stamt uit 2003 en werd uitgezonden in het kader van de programmareeks Andere Tijden. In de thans lopende week heeft het geschiedenis-kanaal de film op zondag al vertoond. en is de uitzending nogmaals te zien op maandag 21 januari en op vrijdag 25 januari, beide keren ’s avonds laat, tussen 23:31 uur en middernacht.

Onvoorstelbare destructiedrift
Relatief beschouwd moet de documentaire als zeer kort worden gekwalificeerd, aangezien een half uur niet eens voldoende is voor de opsomming sec van de talloze midaden waaraan deze krankzinnige sadist zich heeft schuldig gemaakt, in het kader van zijn extreme destructiedrift, die is voortgekomen uit een verregaand gestoorde persoonlijkheidssructuur. De talrijke aspecten daarvan, die men in heel veel, ook huidige politici, vooral in grootmachten, altijd weervindt, blijken bijna zonder uitzondering te resulteren in het abject uitleven van hun geestesziek-maniakale machtsuitingen, die ook steevast, als gevolg van de daaraan verbonden werkzaamheid ten detrimente van het eigen volk, vrij spel krijgen. Positieve invloeden hebben ze altijd weer ten behoeve van een heel kleine groep, al dan niet vermeende, medestanders.

Anale fixaties
Soms was het echter of dat allemaal anders was dan het leek en of die Stalin bereid was zijn macht ten faveure van een Stalin in 1918 als soldaatschrijver, componist of andere kunstenaar in te zetten, maar op termijn bleek bijna zonder uitzondering dat het niet meer was dan schijn en tegelijkertijd een vast onderdeel van het beestachtige marionettenspel dat de geïncarneerde boosaardigheid kennelijk nodig had als basis voor zijn bestaan. Deze Stalin kende geen ander doel dan het bevredigen van de eigen onvoorstelbaar perverse lusten welke overigens in zijn geval niet werden ingegeven door primair seksuele verlangens.
Diverse wereldleiders anno nu zijn eveneens behept met zo’n zelfde afwijken, en daarom liegen en bedriegen ze en manipuleren ze net zo hard om maar hun zin te krijgen, omdat ze niet meer zijn dan mini-mensjes, die in de tweede anale fase zijn blijven steken.

Heel Andere Tijden?
De al te optimistische gedachte dat het bestaan van hypermoderne, wijd en zijd verbreide communicatiemiddelen, zoals televisie en aanverwants ertoe zou bijdragen dat dictatoren tegenwoordig minder hun gang kunnen gaan, was reeds gebleken in de beestachtigheden in opdracht van Amerikaanse presidenten tijdens de Vietnam-oorlog, en later werd al dat communicatieve onvermogen opnieuw bewezen tijdens de gruwelen op de Balkan. Een tijdlang kunnen de afsplitsingen dan wel de iets minder directe vertegenwoordigers van het Beest uit de Afgrond relatief ongestoord hun gang gaan, of dat nu in het Moskouse Kremlin is of in een pompeus wit huis in de hoofdstad der Verenigde Staten, dan wel in achtergebleven Afrikaanse staten: het meest laag bij de grondse tuig van de richel vindt steeds, hoe tijdelijk dan ook, medestanders of, door politiek opportunisme ingegeven, zwijgende westerse politici. Het is toch bij de beesten af dat een bondskanselier als mevrouw Merkel — die vanzelfsprekend weet welke schand- en wandaden deze beide presidenten van de tweeSimon Sebag Montefiore, auteur van de biografie over Stalins jeugdjaren grootmachten op hun gewetenloosheid moeten bijschrijven — zich stralend met één der beiden of zelfs met die twee laat fotograferen. Alles alleen ter meerdere glorie van de eigen positie, die tot dusver ook alleen maar steeds verder neerhangende mondhoeken heeft opgeleverd.

Lees ook:  Nog tweemaal Van Tsaar tot Lenin... en verder op Geschiedenis TV

Gewetenloosheid
Dat in aanmerking nemende mag niemand zich verbazen dat in andere tijden de monsters in het verre Rusland zich nimmer lieten hinderen door overwegingen van eventuele (mede)menselijkheid of andere impulsen, die zouden hebben kunnen appelleren aan een eventueel nog verborgen minimaal restant van de vage afspiegeling van een geweten.
De nu nog altijd onvoorstelbare propagandamachinerie die voor dergelijke misdadigers zonder weerga onschatbare hand- en spandiensten heeft geleverd, is — voor zover dat Stalin betreft — zelfs nu nog steeds niet uitgewerkt. De Nederlandse CPN-leider Marcus Bakker zag in ieder geval een kwart eeuw geleden vrij plotseling in dat het allemaal anders was geweest dan het (voor hem en de zijnen) had geleken. Bedacht hij in de jaren zeventig een getergde en mishandelde schrijver als Vladimir Boekovski nog met de kwalificatie “geestelijk afval”, toen er meer en meer loskwam en hij met steeds nieuwe feiten werd geconfronteerd, erkende hij over de showprocessen in de jaren dertig: “We hebben het gewoon niet willen geloven.”

Voorplat van het stofomslag van de Nederlandse vertaling van de beschrijving van Stalins jeugdjarenGeïncarneerd Uitvaagsel
Tot op de huidige dag zijn er in het Rusland van Poetin hele volksstammen die om het Geïncarneerde Uitvaagsel treuren en terugverlangen naar de gouden dagen onder diens bewind. Hoewel Stalin zich niet zo erg had kunnen profileren als een in principe verscheurend wild beest dat volkomen doordraaide, als er niet voldoende handlangers zouden zijn geweest, die veelal reeds zeer vuile klauwen hadden toen ze hun letterlijke of ‘slechts’ figuurlijke beulswerk begonnen, blijft de Geestelijk Defecttoestand genaamd Josef Vissarionovitsj Dzjoegasjvili vanzelfsprekend van de eerste tot en met de laatste wandaad zelf de verantwoordelijkheid dragen.

Zoals gezegd: een half uur is niet zo veel, ook al wordt er flink wat informatie verstrekt. Voor de werkelijk geïnteresseerden in meer dan wat de makers van deze documentaire hebben verzameld, verdient het dan ook aanbeveling de omvangrijke documentaire in boekvorm, geschreven door Simon Sebag Montefiore — een waar meesterwerk in de discipline Biografie, dat allerwegen ook met veel enthousiasme is ontvangen — over de jeugd van Stalin te lezen, omdat in die periode de persoonlijkheid wordt gevormd, met alle gevolgen vandien. Ondanks het vreselijke wezen, van wie je weet dat er niks goeds te verwachten valt, ligt het aan de kwaliteit van de auteur dat je lezersaandacht van de eerste tot de laatste bladzijde heel nadrukkelijk wordt vastgehouden. Zo’n verdienste kan men nauwelijks voldoende waarderen.
__________

Simon Sebag Montefiore: Stalins Jeugdjaren — Van Rebel tot Rode Tsaar
Vertaald door Hans E. van Riemsdijk; 496 pag., gebonden in rood linnen
Nieuw Amsterdam, Uitgevers, Amsterdam 2007
ISBN 978-90-468-0239-7. Prijs € 29,95
Meer info is hier te vinden.
____________
Afbeeldingen
1. Stalin in 1894 (15 jaar oud).
2. Stalin in 1918 als soldaat.
3. Simon Sebag Montefiore, auteur van de biografie over Stalins jeugdjaren.
4. Voorplat van het stofomslag van de Nederlandse vertaling van de beschrijving van Stalins jeugdjaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *