‘Revisionistische’ biografie van William Randolph Hearst

William Randolph Hearst (1863-1951), de beroemde Amerikaanse krantenmagnaat die nog beroemder werd door wat nogal gemakzuchtig nog steeds de beste film aller tijden genoemd wordt, kreeg een nieuwe biografie, die door The National als revisionistisch wordt getypeerd.

William Randolph Hearst (1863-1951), de beroemde Amerikaanse krantenmagnaat die nog beroemder werd door wat nogal gemakzuchtig nog steeds de beste film aller tijden genoemd wordt, kreeg een nieuwe biografie, die door The National als revisionistisch wordt getypeerd.