Twee uitvindingen op 10 augustus rond 1900

Zoiets ten algemenen nutte als de schroefdop voor flessen werd op deze dag in de geschiedenis uitgevonden, en wel in 1889, door Dan Rylands die toen in dienst was van Hope Glass Works te Barnsley in Engeland.
Vier jaar later heeft de — in tegenstelling tot de bovengenoemde Engelsman, wel internationaal ook buiten zijn vakgebied befaamd geworden — Duitse uitvinder Rudolph Diesel (1858-1913), eveneens op 10 augustus, het prototype van de naar hem genoemde motor gepresenteerd.

Zoiets ten algemenen nutte als de schroefdop voor flessen werd op deze dag in de geschiedenis uitgevonden, en wel in 1889, door Dan Rylands die toen in dienst was van Hope Glass Works te Barnsley in Engeland.
Vier jaar later heeft de — in tegenstelling tot de bovengenoemde Engelsman, wel internationaal ook buiten zijn vakgebied befaamd geworden — Duitse uitvinder Rudolph Diesel (1858-1913), eveneens op 10 augustus, het prototype van de naar hem genoemde motor gepresenteerd.