De caleidoscoop van doctor Alfred Döblin

“Deze heer schijnt wel een grote fantasie te hebben,” meende de zenuwspecialist Alfred Döblin over de gelijknamige schrijver. Deze kokette bejegening van de eigen teksten zou — hoewel niet gespeend van enige humor — als voer voor een literair geïnteresseerde zielkundige witjas kunnen dienen. Een dergelijke poging tot afstand, jegens zijn eigen, alternatieve wezen, kwam wel vaker aan de oppervlakte als de arts weer eens met de schrijver Alfred Döblin werd geconfronteerd. […]

“Deze heer schijnt wel een grote fantasie te hebben,” meende de zenuwspecialist Alfred Döblin over de gelijknamige schrijver. Deze kokette bejegening van de eigen teksten zou — hoewel niet gespeend van enige humor — als voer voor een literair geïnteresseerde zielkundige witjas kunnen dienen. Een dergelijke poging tot afstand, jegens zijn eigen, alternatieve wezen, kwam wel vaker aan de oppervlakte als de arts weer eens met de schrijver Alfred Döblin werd geconfronteerd. […]