Blijft art nouveau eeuwig nieuw?

Hoe divers de verschijningsvormen van art nouveau ook zijn, iedere kunstenaar leek bevangen door de tijdgeest die op dat moment door Europa en verder trok. Van Finland tot Spanje en van Schotland tot diep in het Russische tsarenrijk, overal waren er kunstenaars die een eigen vorm aan gaven aan deze stroming. In alle verscheidenheid is er één constante: men liet zich graag inspireren door de natuur. Dieren van onomstreden schoonheid als libellen, pauwen en zwanen zijn op veel verschillende wijzen uitgebeeld als sieraad, glas-in-loodvenster, in de boekbandvormgeving, in de architectuur, etcetera. Maar wat moeten we denken van de draken die je ook steeds weer tegenkomt? […]

Hoe divers de verschijningsvormen van art nouveau ook zijn, iedere kunstenaar leek bevangen door de tijdgeest die op dat moment door Europa en verder trok. Van Finland tot Spanje en van Schotland tot diep in het Russische tsarenrijk, overal waren er kunstenaars die een eigen vorm aan gaven aan deze stroming. In alle verscheidenheid is er één constante: men liet zich graag inspireren door de natuur. Dieren van onomstreden schoonheid als libellen, pauwen en zwanen zijn op veel verschillende wijzen uitgebeeld als sieraad, glas-in-loodvenster, in de boekbandvormgeving, in de architectuur, etcetera. Maar wat moeten we denken van de draken die je ook steeds weer tegenkomt? […]