Een Turksch Avondfeest

Kunstenaarsvereniging Sint Lucas gaf in 1908 wederom één van haar vermaarde themafeesten in het Hotel American te Amsterdam, met ‘bevallige Turksche schoonen met fonkelende oogen’, ‘bont gekleede mannen’ en een ‘wèl-gevormde olifant’. […]

Kunstenaarsvereniging Sint Lucas gaf in 1908 wederom één van haar vermaarde themafeesten in het Hotel American te Amsterdam, met ‘bevallige Turksche schoonen met fonkelende oogen’, ‘bont gekleede mannen’ en een ‘wèl-gevormde olifant’. […]