Een tamelijk zeldzaam boekje uit 1885: De jonge Smidsdochter

Serendipiteit is een bij tijd en wijle voorkomend fenomeen, dat heb ik u in deze kolommen reeds vaker verteld, ook en vooral als het gaat om boeken-vondsten, en daarbij niet zelden op de meest onverwachte plekken en ogenblikken. […]

Serendipiteit is een bij tijd en wijle voorkomend fenomeen, dat heb ik u in deze kolommen reeds vaker verteld, ook en vooral als het gaat om boeken-vondsten, en daarbij niet zelden op de meest onverwachte plekken en ogenblikken. […]