Aap-noot-mies bestaat honderd jaar

Trots als een aap was ik zeker, toen ik op de eerste lagereschooldag mijn eerste woord leerde schrijven. Maar de magie van het schrift begon voor mij met ‘boom’, en niet met ‘aap’, zoals zoveel anderen die waarschijnlijk een stuk ouder zijn dan ik. In 2010 is het honderd jaar geleden dat het leesplankje met de beroemde woorden aap-noot-mies voor het eerst werd gebruikt. Ter gelegenheid hiervan heeft het Onderwijsmuseum in Rotterdam een tentoonstelling hierover ingericht. Naast dit beroemde plankje zijn daar nog vele andere varianten te zien, wellicht ook mijn eigen ‘boom-roos-vis’-versie. Te zien tot en met 22 augustus.

Trots als een aap was ik zeker, toen ik op de eerste lagereschooldag mijn eerste woord leerde schrijven. Maar de magie van het schrift begon voor mij met ‘boom’, en niet met ‘aap’, zoals zoveel anderen die waarschijnlijk een stuk ouder zijn dan ik. In 2010 is het honderd jaar geleden dat het leesplankje met de beroemde woorden aap-noot-mies voor het eerst werd gebruikt. Ter gelegenheid hiervan heeft het Onderwijsmuseum in Rotterdam een tentoonstelling hierover ingericht. Naast dit beroemde plankje zijn daar nog vele andere varianten te zien, wellicht ook mijn eigen ‘boom-roos-vis’-versie. Te zien tot en met 22 augustus.

Op deze dag, in 1907…

Op deze dag, in 1907, opende de Italiaanse arts en pedagoog Maria Montessori (1870-1952) haar eerste school in Rome, gebaseerd op een geheel nieuw systeem van onderwijs, aanvankelijk bedoeld voor kinderen van de allerarmsten.

Op deze dag, in 1907, opende de Italiaanse arts en pedagoog Maria Montessori (1870-1952) haar eerste school in Rome, gebaseerd op een geheel nieuw systeem van onderwijs, aanvankelijk bedoeld voor kinderen van de allerarmsten.

Rekenopgaven in een schoolboekje anno 1879

Van een boekenvriend kreeg ik, enige jaren geleden alweer, een rekenboekje uit 1879 ten geschenke, omdat het anders, in opdracht van een grossier, als oud papier moest worden beschouwd en aansluitend vernietigd. Het boekje telt 275 opgaven, hier Voorstellen genoemd, die voor de lagere scholen bestemd waren. […]

Van een boekenvriend kreeg ik, enige jaren geleden alweer, een rekenboekje uit 1879 ten geschenke, omdat het anders, in opdracht van een grossier, als oud papier moest worden beschouwd en aansluitend vernietigd. Het boekje telt 275 opgaven, hier Voorstellen genoemd, die voor de lagere scholen bestemd waren. […]