Sierkunst voor boekbanden, oorkonden en meer zulks, in 1908

Inhakend op de vorige bijdrage over het ’tydschrift’ De Boekzaal, met daarin de vermelding dat het omslagontwerp uit 1907 stamde, en afkomstig van W. Polenaar, kunnen wij daar achteraf ook nog aan toevoegen dat het om een mevrouw gaat, die het getoonde ontwerp heeft gerealiseerd. Op de binnenzijde — bladzijde II heette dat — van … Lees verder “Sierkunst voor boekbanden, oorkonden en meer zulks, in 1908”