Wagners Siegfried

Op 21 maart zendt Mezzo-televisie in het avondgebeuren tussen 20:00 uur en 00:10 uur het derde deel uit van Richard Wagners tetralogie Der Ring des Nibelungen te weten Siegfried. De beide daaraan voorafgaande delen werden verleden week, respectievelijk eerverleden week zaterdag ’s avonds uitgezonden. Het mag dan ook niemand verbazen als zal blijken dat het laatste onderdeel, Götterdammerung, de volgende zaterdag de drie voorgangers zal blijken te volgen.
Als ons land tegen die tijd niet door terroristen van buitenaf, maar wellicht eerder van binnenuit, totaal ontregeld zal zijn, kunt u over ongeveer een week de laatste gegevens aangaande de opvoering op een pixelbuis, dan wel ouderwets in 625 lijnen, van Wagners Gesamtkunstwerk op deze eigenste plek lezen.

Op 21 maart zendt Mezzo-televisie in het avondgebeuren tussen 20:00 uur en 00:10 uur het derde deel uit van Richard Wagners tetralogie Der Ring des Nibelungen te weten Siegfried. De beide daaraan voorafgaande delen werden verleden week, respectievelijk eerverleden week zaterdag ’s avonds uitgezonden. Het mag dan ook niemand verbazen als zal blijken dat het laatste onderdeel, Götterdammerung, de volgende zaterdag de drie voorgangers zal blijken te volgen.
Als ons land tegen die tijd niet door terroristen van buitenaf, maar wellicht eerder van binnenuit, totaal ontregeld zal zijn, kunt u over ongeveer een week de laatste gegevens aangaande de opvoering op een pixelbuis, dan wel ouderwets in 625 lijnen, van Wagners Gesamtkunstwerk op deze eigenste plek lezen.