Vacature! Unieke decadente kans! Couperiaanse manager gezocht!

Rond1900.nl zoekt een manager om zijn hoofdredacteur Sander Bink, doorgaans onder invloed van absinth en hashish, een beetje onder controle te houden. Van u wordt verwacht dat hij niet wéér een stukje over een tweederangs symbolistisch schilder, derderangs volstrekt terecht vergeten Nederlands schrijvertje of, God behoede ons (de mensheid, de nakende ondergang wachtende) Carel de Nerée, online zet. Van u wordt een ruime ervaring verwacht met het werken met vakidioterige 1900-auti’s en bereid om ook des nachts, alleen, eenzaam, denkend aan de dood, dronken van veel rode wijn, door te werken. Grondige kennis van het fin de siècle is een vereiste doch niet op een dweperige of sentimentele manier. Kandidaten met een voorliefde voor de Haagse school of Thomas Mann worden nadrukkelijk gevraagd níet te solliciteren. Fysieke kracht is een pré, want een en ander kan nog wel eens tot een decadent handgemeen en, in het mooiste geval, een duel met pistolen leiden. Dat handgemeen zal plaatsen vinden hier ten burele, het duel uiteraard in het park hier verderop. Over het salaris valt niet te onderhandelen. Hoeveel denkt u dat wij per maand verdienen met dit alles? Precies.

Grapje.

Het mooiste, beste, interessante, eigenzinnigste museum van Nederland zoekt echter wel iemand. Ziet dus uw verfijnde Couperiaanse kans schoon en reageer of attendeer uw dandy-eske, maar wel héél capabele buurman of- vrouw op onderstaand bericht. Bij voorbaat dank!

HET LOUIS COUPERUS MUSEUM IN DEN HAAG ZOEKT
PER 1 SEPTEMBER 2017 EEN

MANAGER (M/V)
(ca 20 uur per week)

De werkzaamheden betreffen het – onder toezicht van het Bestuur – coördineren en uitvoeren van de dagelijkse activiteiten van het museum, in samenwerking met de vrijwilligers.

TAKEN
Als manager bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Louis Couperus Museum. Uw aanspreekpunt daarbij is de voorzitter van het Bestuur, aan wie u rapporteert en met wie u nauw samenwerkt. U neemt deel aan algemene bestuursvergaderingen, die gemiddeld eens per kwartaal plaatsvinden. Tot uw taken behoren het toezicht op de technische staat van de museumruimte (klimaat, verlichting, alarm, enz.); het bijhouden van de museumadministratie (boekhouding, post, telefoon- en mailverkeer, agenda, enz.); het aansturen van circa 24 vrijwilligers; het onderhouden van diverse pr-activiteiten (folders, website, social media, advertenties, nieuwsbrieven, Museumnacht, Uitmarkt, enz.); het toezicht op de kleine museumwinkel (bijhouden van voorraad en bestellingen, verzenden van rekeningen); het verlenen van assistentie bij het inrichten van tentoonstellingen; het organiseren van ontvangsten en lezingen in het museum; het representeren van het museum in overlegorganen als het Haags Museum Platform, de Nederlandse Museumvereniging, enz.; en ten slotte het verrichten van alle overige werkzaamheden waarbij uw hulp en inzicht onmisbaar worden geacht.

VEREISTEN
Leidinggevende, organisatorische en/of boekhoudkundige ervaring in een museum (of vergelijkbare culturele instelling) is een must. U dient te beschikken over de vaardigheid om zowel met mensen als met computers probleemloos om te gaan. Bekendheid met en belangstelling voor het werk van Louis Couperus strekt nadrukkelijk tot aanbeveling. U woont in Den Haag of omgeving.

VERGOEDING
Het Louis Couperus Museum wordt niet gesubsidieerd en bestaat bij de gratie van donaties en incidentele sponsoring. Als manager ontvangt u een vergoeding van €782,70 bruto per maand.

GEÏNTERESSEERD?
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Jan Bennink, HRM-adviseur, te bereiken op 070 – 389 40 10 en 06 – 17 02 75 72 (uitsluitend na 19.00 uur) en op benninkjmp@casema.nl. Gelieve uw brief met motivatie en cv in te zenden voor 25 augustus 2017 naar benninkjmp@casema.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *