Viermaal Dromen in VPRO’s Noorderlicht op Holland Doc

Dromen hebben bijna alle mensen ooit beziggehouden, en tal van uitleggingen zijn er in de loop der eeuwen voor aangeboden, van serieuze tot en met de verschrikkelijkste, commerciële rimram die in woord en geschrift en via beeldbuis wordt uitgestort. Sigmund Freud schreef het eerste, op een persoon gerichte, standaardwerk over dit fenomeen vanuit psychoanalytisch perspectief. […]

Duiding van dromen
Hoewel voorin de eerste druk van Die Traumdeutung door Sigmund Freud (1856-1939) het jaartal 1900 staat, is het boek reeds eind 1899 uitgekomen — een uitgeverspraktijk die heden ten dage nog aan de orde is. Het standaardwerk is een nadrukkelijk persoonlijk getint onderzoek naar de functie van het fenomeen Dromen. Volgens Freud zouden zij toegang verlenen tot de (veel) dieper liggende angsten, wensen en verlangens van de persoon in kwestie. “Der Traum ist eine Wunscherfüllung” is een van de vele uitspraken die de filosoof en psycholoog, de analyticus en therapeut — en niet te vergeten de voortreffelijke stilist — Sigmund Freud ten beste heeft gegeven.

VPRO’s Noorderlicht
In VPRO’s programmareeks Noorderlicht is een film van een half uur uitgezonden waarin diverse deskundigen met betrekking tot het verschijnsel in kwestie aan het woord komen, zoals de alom geprezen en over de gehele wereld befaamde John Allan Hobson, die als bijzondere ‘capaciteit’ op dit deelgebied van de menswetenschappen geldt.
Deze film wordt de komende dagen vier keer opnieuw uitgezonden op het digitale televisiekanaal met de imbeciele naam: Holland Doc — alsof het om een zender alleen voor de randstad van ons land gaat.
De eerste uitzending is op zaterdag 7 februari tussen 21:30 uur en 22:00 uur.
Herhalingen op zondag 8 februari vanaf 16:45 uur; op maandag 9 februari vanaf 21:45 uur; en op woensdag 11 februari tussen 21:00 uur en 21:30 uur.

Droomuitlegging
Het verschijnsel droomuitlegging bestaat al vele eeuwen; de oude Egyptenaren deden er aan, in de Bijbel komen we Jozef tegen die door de farao in zijn land van ballingschap wordt geconsulteerd en op basis van wat de heerser hem vertelt, zijn uitspraken doet, die — ’t staat tenslotte in de Bijbel — vanzelfsprekend uitkomen.
En laten we niet vergeten dat het verschijnsel Dromen een hele cultus is geworden voor allerlei beunhazen die er financiële voordelen in zien, waardoor — naast de (semi)wetenschappelijke verhandelingen die zijn gebaseerd op kennis van de filosofie en andere opvattingen van oude volken — grote aantallen drukwerken de wereld hebben overspoeld die niet zelden alleen al qua uiterlijk in het gunstigste geval op de lachspieren kunnen werken. En die aspecten van veelal extreme ridiculiteit belanden niet zelden in de sfeer van onverantwoordelijk geblaat. ‘Astro’-toestanden avant la lettre, maar dan zonder beeldbuis.

Lees ook:  Over Sigmund Freud en zangeres Yvette Guilbert

Scherpe contrasten
Als je de moeite neemt diverse van die handboeken uit te spitten door lukraak enige trefwoorden onder de loep te nemen en de inhoud ervan tegen het licht der vergelijking te houden, kun je evenmin weinig anders dan hoonlachen respectievelijk in boosheid ontsteken. Het droomthema dat in het ene boek met naderende rijkdom wordt uitgelegd, wordt in een ander werkje verklaard met verlies van al uw bezit. En zo vallen er tientallen voorbeelden aan te halen, die in de uitleg volkomen haaks op elkaar staan of een totaal andere kant opgaan. Van opperste gelukzaligheid tot en met dreigingen van dood en verderf — dat alles is te vinden in de natuurvijandige, want onnodig bomen verslindende, producten die geen ander doel hebben dan u zoet te houden en de beloning daarvoor reeds van tevoren te incasseren door middel van de prijs van het boek in kwestie.

Serieuze benadering
We kunnen dan ook niet veel anders doen dan u, hier en nu, in gemoede aan te raden om naar één van die relatief kort durende uitzendingen te kijken en u pas daarna — deskundigen gehoord hebbende — eventueel richting serieuze boekhandel te begeven en u te laten voorlichten over een fatsoenlijk boek over dit thema, want ook die bestaan nog altijd en ook wel in een niet al te omslachtig taalgebruik dat ook door anderen dan alleen vakmensen redelijk te volgen is.
____________
Afbeeldingen

1. Voorzijde van een paperbackeditie van Freuds Traumdeutung.
2. Eerste Duitse editie van de klassieke volksdroomboeken uit het middeleeuwse Byzantium, in begrijpelijke taal. De voorraad van het boek is inmiddels helaas uitgeput bij de uitgever, en derhalve alleen nog als eventuele winkeldochter of in antiquariaten verkrijgbaar.
3. Oud-Perzische droomsymbolen verzameld in een Duits boek, verschenen in 1989.

2 gedachten aan “Viermaal Dromen in VPRO’s Noorderlicht op Holland Doc

  1. Omdat Holland een regio is; niets minder, maar ook niets meer. Doch dat stuk van ons land wordt in het kader van randstedelijke hoogmoedsverplettering gezien als gelijk aan onze gehele natie, die sedert bijna twee eeuwen echter (Koninkrijk der) Nederland(en) heet. Uit het gebruik van Holland voor Nederland spreekt minachting voor alles wat niet tot de randstad behoort.
    Dit geschiedt door met blindheid èn doofheid geslagen radio- en tv-programmamakers en eveneens op tal van krantenredacties in het westen, waar men meent dat alles buiten de randstad van nul en generlei waarde is. Daar zijn ijzingwekkende voorbeelden van te bekend.
    Het programma van de VPRO had dan ook Nederland Doc moeten heten of, als het dan weer zo nodig in het Engels moet — waarvoor ook niet de geringste rechtvaardiging bestaat — Netherlands Doc.
    Ik heb zelfs met een vriendin meegemaakt dat in haar stukken voor een grote krant in het westen des lands het woord Nederlandse in de kop van meerdere artikelen, ter redactie werd veranderd in Hollandse. Volslagen imbeciel, want gedreven door een pathologische preoccupatie, die — zoals Sigmund Freud in 1915 reeds in een opstel liet weten — onuitroeibaar, want niet ontvankelijk voor bewijsmateriaal, is.
    Eigenlijk zou Bas Berkhout zijn vraag zelf hebben moeten (kunnen) beantwoorden tijdens het intikken van woord Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *