Advertentie uit 1900: EUREKA Thee- en Koffiemagazijn, Amsterdam

Mij werden onlangs enige documenten ter hand gesteld door een antiquaar die in mijn woonplaats wat in de marge wandelt en handelt en daarbij — hoe kan het ook anders — regelmatig verrassende dan wel anderszins interessante zaken onder ogen krijgt. […]

Het is alweer een poos geleden dat er in deze kolom een advertentie van rond 1900 is opgenomen, en daarom leek het mij de hoogste tijd dat weer eens te doen. Het toeval is mij daarbij te hulp gekomen in de persoon van een handelaar in bedrukt papier, hetgeen geenszins denigrerend is bedoeld, maar de man handelt niet alleen in boeken en tijdschriften, maar tevens in losse prenten en alles wat verder met producten van de drukpers te maken heeft, het liefst op enig niveau.
Onlangs was de man — die enige dagen wereldnieuws is geweest in verband met een volgens sommigen te uitgebreide bibliotheek in huis — bij mij op de thee, en bij die gelegenheid nam hij verscheidene uitgaven voor mij mee, waarover ik — zo de Voorzienigheid mij daartoe de tijd en de ruimte verschaft — in dit medium voor een deel nog wel eens verslag wil doen. De man was bekend met het feit dat ik al zes decennia een groot liefhebber van klassieke en zelfs moderne theesoorten ben, en daarnaast in sommige, zij het zeer beperkte, kringen zelfs als theekenner geld.  Of de kennis omtrent het bestaan en de consumptie van ruim honderd huidige theesoorten daarvoor toereikend is, lijkt mij eigenlijk niet; ik neem aan dat je ze, als echte kenner, ook blindelings zou moeten kunnen herkennen. Doch dat maakt niets uit voor de kwaliteit van de hierboven getoonde annonce uit het jaar 1900.
Toen ik jong was, tot in het begin van de jaren tachtig, waren theesoorten van hoge kwaliteit altijd nog goedkoper dan dito koffie, maar dat veranderde toen gestaag: de prijs van thee steeg op de wereldmarkt enorm, althans relatief. Doch als we naar de prijzen in deze annonce kijken, zien we dat anno — en ongetwijfeld strak rond — 1900 de prijs voor een pond thee ook flink hoger lag dan voor een zelfde hoeveelheid koffie.
De voordeligste thee was ongeveer 70 procent duurder dan de laagst geprijsde koffie, en bij de duurste soorten gold dat de prijs van After Dinner Tea — bedoeld om de digestie te bevorderen — exact tweemaal zo hoog lag als de prijzigste soort koffie, welke bij de firma Eureka in de Utrechtschestraat van de landshoofdstad in die dagen Mokka was.
Het formaat van de pagina waarop de advertentie is afgedrukt in een tijdschrift van anno toen is 17,5 x 23 centimeter. Helaas kan ik u niet vertellen uit welk periodiek de annonce afkomstig is, aangezien dit losse blad niets anders vermeldt dan één paginanummer: 45. Voor de gulle schenker (van dit document), die mij ook al niet kon melden waaruit de advertentie afkomstig is, heb ik toen maar enkele malen thee van hoge kwaliteit anno 2010 ingeschonken.
Heel even schoot de gedachte door mijn hoofd: zou de moeder van Kees de Jongen haar thee-voor-de-verkoop ook in de genoemde straat, van deze firma, hebben betrokken?

Lees ook:  Advertentie (2)

(wordt vervolgd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *