Een kleurrijk tafereel: de Rêverie van Edward Cucuel

Hoewel de kunstkaart waar het hier om gaat, een Franse ansicht is, mag men niet — om met de Engelsen te spreken — jeuzelen over French postcards, aangezien die als tamelijk dubieuze, direct seksueel prikkelende, objecten waren bedoeld en als zodanig een ruime verspreiding in een buiten Frankrijk hebben beleefd. Daarvan zijn hele collecties aangelegd. Gelukkig geldt dat tevens voor waarachtige kunstkaarten, al is lang niet altijd de grens eenvoudig te trekken. […]

Een oude kunstkaart
Bij het doorvorsen van een deel mijner rijkelijk voorziene archieven, op zoek naar het één, doch daarbij geconfronteerd wordend met het ander — zoiets heet dan serendipiteit —, viel mij onder meer een stapeltje van de hieronder afgedrukte kunst-prentbriefkaart van ongeveer een eeuw geleden in handen. Zo’n vijftien stuks gelijke kaarten, afkomstig uit de nalatenschap van één van mijn vroegere uitgevers, die onder meer veel in restanten handelde. Deze kaarten zijn aan de onderzijde ietwat scheef afgesneden en wellicht daarom ooit in de ramsj beland. Maar dat euvel valt nog te verhelpen, al is er dan net niet meer sprake van het oorspronkelijke formaat, doch wijkt dit onderaan de rechterzijde een goede millimeter af. De afbeelding  zal, na eventueel bijsnijden, overigens wel ongedeerd blijven. Hieronder is deze echter zonder boven- en onderrand afgebeeld.

In mijn pogingen om de jaartallen van kunstenaar Edw. Cucuel te achterhalen, ben ik niet geslaagd. Wel heb ik andere min of meer naakten en overig werk van die kunstenaar gevonden: stukken uit de periode van circa 1905 tot ongeveer 1920. Achterop de kaart staat, in twee regels:

Edw. Cucuel   La Nu. Études artistiques II

Artistic Life Model Studies II

Aan de achterzijde van de kaart staat geheel links onderaan het nummer 466, rechtsonderaan is vermeld S. 49.
Deze zelfde afbeelding kwam ik ook tegen, met de beschrijving dat deze op 1 oktober een kleine vijfenzeventig Singapore Dollars heeft opgeleverd, hetgeen zo’n vijftig US-dollars is en derhalve een zevenendertig euro.

Opvallend was dat tot in detail, qua formaat en tekst naast de afbeelding, alles overeenkwam, maar de kleurstelling afweek: de afbeelding op de verkoopsite in kwestie was veel lichter. Ook het onbedrukte gedeelte naast de afbeelding was veel witter.  De in de ‘verkoopbeschrijving’ genoemde uitgever is eveneens dezelfde als die van de kaarten, die ik nog beschikbaar heb: O.G.Z.-L. Een jaartal wordt niet vermeld.

4 gedachten aan “Een kleurrijk tafereel: de Rêverie van Edward Cucuel”

  1. Edward Cucuel: 1874-1954, volgens artprice.com [alwaar de veilingresultaten van maar liefst 360 van zijn ietwat zoetige schilderijen, die blijkbaar nog steeds vrij goed in de markt liggen]

  2. Mij was bekend dat hij nog veel interesse wist te genereren; nu zijn dan de, in wezen altijd benodigde, jaartallen eveneens toegevoegd. Ik heb er ook flink wat gezien via de elektronische communicatiemogelijkheden, en die waren doorgaans inderdaad wat zoeter, al heb ik er zeker geen honderd kunnen ‘bekijken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *