Een kleurrijk tafereel: de Rêverie van Edward Cucuel

Hoewel de kunstkaart waar het hier om gaat, een Franse ansicht is, mag men niet — om met de Engelsen te spreken — jeuzelen over French postcards, aangezien die als tamelijk dubieuze, direct seksueel prikkelende, objecten waren bedoeld en als zodanig een ruime verspreiding in een buiten Frankrijk hebben beleefd. Daarvan zijn hele collecties aangelegd. Gelukkig geldt dat tevens voor waarachtige kunstkaarten, al is lang niet altijd de grens eenvoudig te trekken. […]

Hoewel de kunstkaart waar het hier om gaat, een Franse ansicht is, mag men niet — om met de Engelsen te spreken — jeuzelen over French postcards, aangezien die als tamelijk dubieuze, direct seksueel prikkelende, objecten waren bedoeld en als zodanig een ruime verspreiding in een buiten Frankrijk hebben beleefd. Daarvan zijn hele collecties aangelegd. Gelukkig geldt dat tevens voor waarachtige kunstkaarten, al is lang niet altijd de grens eenvoudig te trekken. […]