Charles Ives vijf dagen lang Composer of the Week op BBC Radio 3

De komende week, als de uitzinnige, weerzinwekkend-nationalistische [1] tweede helft van BBC’s Last Night of the Proms in de Londense Albert Hall eenmaal achter de rug is en de programmering op BBC Radio 3 in een weer wat rustiger vaarwater terechtgekomen is, zult u in vijf uitzendingen van een uur, weer op de gewone tijd, van maandag 10 tot en met vrijdag 14 september, elke middag tussen 13:00 uur en 14:00 uur, kunnen luisteren naar de uitzending Composer of the Week. De aflevering van de middag wordt iedere avond tussen 21:45 uur en 22:45 uur herhaald. De BBC biedt dus binnen het tijdbestek van goed vier etmalen vijf keer een uur muziek, met eventuele toelichtingen, van de Amerikaanse componist Charles Ives, aan wie wij in deze cultuurkrant de afgelopen week ruimschoots aandacht hebben besteed in een reeks van drie artikelen, waarnaar wij u graag willen verwijzen voor verdere gegevens over de mens en de musicus Ives en diens buitengewone oeuvre. Dit compositorische genie is in staat gebleken, nationaal-folkloritische tendensen in zijn oeuvre zodanig te ‘verweven’ dat hier een zinvolle inkleuring op het door hem gekozen stramien is ontstaan. Zulke grootheden zijn met een felle lantaarn ook nu nog altijd moeilijk te vinden.
__________
[1] Nationalisme is de koorts, die de heel wat ergere ziekte aankondigt, welke daar heel vaak achter vandaan komt: fascisme, terreur en aanverwants. Op dat punt hebben de voorouders van die groot-eilanders aan de overzijde van de Noordzee dan ook heel wat op hun geweten, en het is dan ook extreem ongepast om nog steeds te denken in termen van Britannia rules the Waves, en tevens — met die jaarlijks terugkerende al te pijnlijke fantasieloosheid van dat uitzinnig-smakeloze vlagvertoon — zelfs de toeschouwersruimte te ontsieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *