Oproep: Couperus-filmpje

In het gastenboek van louiscouperus.nl vroeg iemand een week of twee geleden informatie over het ondertussen redelijk beroemde filmpje waarop Couperus te zien is. Deze persoon vroeg ook of dit het enige filmpje is. Zoals u wellicht weet, is dit waarschijnlijk niet zo. Hoewel het geweldig is dat het filmpje is opgedoken, ligt er mogelijk ergens in de archieven nog meer beeldmateriaal van Neerlands grootste schrijver. […]

In het gastenboek van louiscouperus.nl vroeg iemand een week of twee geleden informatie over het ondertussen redelijk beroemde filmpje waarop Couperus te zien is. Deze persoon vroeg ook of dit het enige filmpje is. Zoals u wellicht weet, is dit waarschijnlijk niet zo. Hoewel het geweldig is dat het filmpje is opgedoken, ligt er mogelijk ergens in de archieven nog meer beeldmateriaal van Neerlands grootste schrijver.

Men herleze Bastets ‘In Memoriam Joanna Funke (1897-1993)’:

‘Langs haar neus weg kon Joanna Funke je opzienbarende dingen vertellen. Zo liet zij zich eens ontvallen, gewoon onder de thee:  “…en waar dat filmpje van Couperus toch gebleven mag zijn?” Filmpje? Wie ter wereld wist nog dat er ooit een filmpje van hem had bestaan! Het is mij toen niet gelukt het boven water te krijgen. Later heeft prof. Nico Brederoo mij bij het zoeken geholpen, en waarachtig, Couperus dook voor ons op, als door een stille kracht tijdens een spiritistische seance weer tot leven gebracht. Ik meldde Joanna Funke dat de televisie het zou uitzenden. Zij moest niet vergeten ernaar te kijken! De dag daarna belde ze me op en zei: “Ik ben bijna uit mijn stoel gerold… want dit was een ànder filmpje! Ik wist helemaal niet dat dit ook bestond. In dat wat ik bedoel wandelt Couperus bij Pulchri.” [Aan dit filmpje zou de bekende foto ontleend zijn van Couperus op het Lange Voorhout in Den Haag — zie de omslag van De wereld van Louis Couperus van Bastet, SB.] Nieuwe door mij ondernomen zoektochten naar ook dit stukje celluloid van minder dan een halve minuut hebben tot nu toe niets opgeleverd.’ (Frédéric Bastet, Al die verloren paradijzen, p. 333-334).

Lees ook:  Over de opgedoken 'griezelige en perverse tekenkunst' van Bettina Jacometti.

Bastets zoektocht vond plaats eind jaren tachtig, ver voor het algemeen internetgebruik. Mijn punt en mijn oproep aldus: in tijden waarin werkelijk alles gedigitaliseerd wordt via en dankzij instanties als het Geheugen van Nederland, Nationaal archief of Beeld en geluid, waarachter een enorme mankracht schuilgaat, die dag in dag uit in archieven zit en oude filmopnamen bekijkt — zou dit tweede filmpje onvindbaar zijn? Kom op, lezers die dit lezen en zich dagelijks aan deze werkzaamheden wijden: zoekt gericht en gij zult vinden en het journaal halen! Dank u.

Nog een klein terzijde over Couperus en film: aan het eind van zijn leven zijn er zoals bekend filmrechten van enkele van zijn boeken aan Amerika verkocht. Reuze leuk natuurlijk. Bastet schreef mij in 2001: ‘Aldaar [in het Letterkundig Museum, SB] heb ik destijds de contracten ingezien die er in enkele mappen bewaard worden. Het zou zeker de moeite waard zijn als iemand daar nog eens een artikel over zou schrijven. Zelf ben ik dit niet van plan.’ Ik heb daar heden ook geen tijd en gelegenheid voor, maar ik zou zeggen: een gratis tip voor schrijf- en onderzoekgrage Couperianen! Geen dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *