DBNL — Nieuwe titels (november 2008)

Kakelverse waar van rond 1900, vanaf heden op de planken van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: […]

Kakelverse waar van rond 1900, vanaf heden op de planken van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren:

– Gerrit Borgers, Enno Endt, Jan Hulsker e.a., Herman Gorter (Schrijversprentenboek 12, 1966)
– Alexander Cohen, Uiterst links. Journalistiek werk 1887-1896 (ed. R. Spoor, 1980)
– Pierre H. Dubois, Simone Dubois, Aad Meinderts e.a., Marcellus Emants (Schrijversprentenboek 23, 1984)
– Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923 (ed. H.W van Tricht, 1971): deel 1 (1878-1900); deel 2 (1901-1910) en deel 3 (1911-1918)
– Christiaan Eijkman, Over gezondheid en ziekte in heete gewesten (1898)
– Willem Einthoven, Stereoscopie door kleurverschil (1885)
– Jan Hulsker, J.H. Leopold (Schrijversprentenboek 15, 1970)
– K.F. Proost, Frans Coenen. Een beeld van zijn leven en zijn werk (1958)
– Albrecht Rodenbach, Gudrun. Spel in vijf bedrijven (1882)
– Greetje Heemskerk, Murk Salverda, Joop van den Berg e.a., In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk (Schrijversprentenboek 30, 1990)
– Onno Harmensz Sytstra en Pieter Jelles Troelstra, It jonge Fryslân (1881)
– Maurits Uyldert, De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey (1948)
– Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde: jaargang 1 (1881); 2 (1882); 3 (1883); 4 (1884); 5 (1885); 6 (1886) en 8 (1888)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *