Een nieuwe wereld — het ontstaan van het moderne Nederland

Omslag van 'Een nieuwe wereld' van Auke van der WoudAuke van der Woud, werkzaam als hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen, schreef het boek Een nieuwe wereld. Het onstaan van het moderne Nederland. Dit boek behandelt de komst na 1850 van de nieuwe netwerken voor massacommunicatie en massamobiliteit.
Rond 1850 ontwaakte Nederland uit een diepe slaap. Met ‘de industriële revolutie’ – de aanleg van water-, land- en spoorwegen en de komst van telegraaf en telefoon – werd in korte tijd het fundament van onze nieuwe wereld gelegd. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd gecreëerd, vormt de basis voor de huidige massacommunicatie en onze massamobiliteit.
Voor ons tegenwoordig bekend terrein, maar wat betekenden al deze verworvenheden voor de mens uit de negentiende eeuw?

Een nieuwe wereld is een uitgave van Bert Bakker en kost € 29,95.

Links:
– Auke van der Woud in gesprek met Marita Mathijsen in VPRO’s Boeken.
– Recensie door H.J. Schoo in de Volkskrant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *