Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland

Bij uitgeverij Boom is God noch autoriteit. Geschiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland verschenen. De ontwikkeling van het vrijdenken in ons land wordt in deze bundel belicht aan de hand van bijdragen van filosofen, historici en sociale wetenschappers. Hoewel de vrijdenkers in Nederland altijd een minderheid hebben gevormd, is hun bijdrage aan onze samenleving zeker niet gering geweest. Multatuli, S. van Houten, Aletta Jacobs en F. Domela Nieuwenhuis: allen stonden ze als vrijdenkers aan de wieg van de grote veranderingen van de twintigste eeuw.

In 1856 werd vrijdenkersbeweging De Dageraad opgericht. Vrijdenkers zoeken zelfstandig naar datgene wat waar, goed en schoon is zonder dogma’s te hanteren over maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken. Met de sterke nadruk op natuur en menselijke rede was de boodschap van deze vereniging tegengesteld aan die van de confessionelen en hun geopenbaarde goddelijke waarheid. Naast het persoonlijke levensbeschouwelijke gevoel van de vrijdenker, heeft de beweging zich ook altijd gemanifesteerd in de maatschappij, als strijders tegen fenomenen als nationalisme, militarisme en kolonialisme. Vooruitstrevende standpunten op het gebied van euthanasie, homoseksualiteit, crematie en geboortebeperking werden als eerste door de vrijdenkers ingenomen en met name aan het begin van de twintigste eeuw heeft de beweging veel bijgedragen aan de sociale en intellectuele afbraak van de dominante positie van het christelijk geloof in het Nederlandse openbare leven.

De bundel God noch autoriteit is geschreven om het 150 jarig bestaan van de vrijdenkersbeweging te markeren. In het boek wordt de 150-jarige geschiedenis van De Dageraad/De Vrije Gedachte verteld en komen thema’s als politiek, maatschappij en media aan bod, net als de vrouwenkwestie, het vredesdenken en onderwijs en opvoeding. De bundel is verschenen onder redactie van B. Gasenbeek, J.C.H. Blom en J.W.M. Nabuurs en kost € 24,50 (ISBN 9085063582, paperback, geïllustreerd, 336 blz.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *