Kinderarbeid rond 1900

ShorpyRond1900.nl is niet het enige weblog dat zich richt op de wereld van het fin de siècle. ‘Photoblog’ Shorpy toont ons door middel van een bijzondere collectie Amerikaanse foto’s hoe de armere bevolking zich in die tijd staande hield: voornamelijk door zwaar, smerig en niet zelden gevaarlijk werk voor zeer weinig geld te verrichten. Op de meeste foto’s staan kinderen afgebeeld. Het weblog is vernoemd naar één van hen: Shorpy Higginbotham, een veertienjarige jongen, werkzaam in een mijn te Alabama, waar hij de wielen van de wagens moest invetten.
De foto’s zijn gemaakt door Lewis Wickes Hine, in opdracht van de National Child Labor Committee, die zich ten doel stelde kinderarbeid bij wet te laten verbieden.

(Via :)= Esc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *