Nieuwe titels van en over rond 1900 op DBNL

De Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren verwent ons aan het begin van deze maand met zeer veel ‘nieuwe’ titels van en over rond 1900:

– Alexander (prins der Nederlanden): Een vermoedelijk slotwoord

– Frans Coenen: Studiën van de Tachtiger beweging

– Gerben Colmjon: De beweging van tachtig

– Hendrik Conscience: Geschiedenis mijner jeugd

– Lodewijk van Deyssel: Een liefde

– H.A. Wage (ed.): De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey

– Paul Hadermann: Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde

– Ben van Kaam: Parade der mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938

Lees ook:  Nieuwe titels op DBNL

– H.G.M. Prick (ed.): Brieven van J.A. Dèr Mouw aan Frederik van Eeden

– Harry G.M. Prick (ed.): De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel

– Herman Robbers en André de Ridder: Onze schrijvers. Geschetst in hun leven en werken. Eerste bundel

– August Vermeylen: Verzameld werk. Deel 6

Van Nu en Straks. Jaargang 1 en 2; nieuwe reeks, jaargang 1, 2, 3, 4 en 5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *