Printing Art Sample Book 1908 in het blad De Boekzaal van dat jaar

In een artikel, dat is te vinden in het zevende nummer van de jaargang 1908 van het tijdschrift De Boekzaal — maandelijksch bibliografisch tydschrift onder redactie van Dr. H.E. Greve, en uitgegeven door Ploegsma & Berreklouw, Zwolle — Amsterdam [1], met de titel Printing Art Sample Book, staat het volgende te lezen: In den aanvang … Lees verder “Printing Art Sample Book 1908 in het blad De Boekzaal van dat jaar”