Printing Art Sample Book 1908 in het blad De Boekzaal van dat jaar

In een artikel, dat is te vinden in het zevende nummer van de jaargang 1908 van het tijdschrift De Boekzaal — maandelijksch bibliografisch tydschrift onder redactie van Dr. H.E. Greve, en uitgegeven door Ploegsma & Berreklouw, Zwolle — Amsterdam [1], met de titel Printing Art Sample Book, staat het volgende te lezen:Voorzijde van de omslag van het blad 'De Boekzaal', van de jaargang 1908

In den aanvang van dit jaar is het amerikaansche tijdschift “The Printing Art”, het leidend vaktijdschrift voor drukkunst, begonnen met de afzonderlijke uitgave van een “Sample Book”: een periodieke uitgave van monsters papier.
Reeds een viertal nummers [2] zijn thans verschenen. In elk vindt men een kort artikel over allerlei geheimen der drukkunst, en verder monsters papier van allerlei gehalte, kleur en bestemming met een aanduiding op welke wijze en voor welke doeleinden het bewuste papier het best te gebruiken is: voor schrijf-, machineschrift-, omslagpapier, enz.
Wanneer men weet van hoeveel belang de keuze van de papiersoort kan zijn op het geheele voorkomen van het boek, en zelfs de keuze van gewoon schrijfpapier lang niet onverschillig is b.v. voor handelsfirma’s, dan is het duidelijk, dat deze eenigszins ongebruikelijke publicatie een gelukkige aanwinst mag worden geacht, niet alleen voor vakmenschen, maar ook voor particuliere belangstellenden in het boekwezen.
De prijs per jaargang is zeer laag: ƒ 2.50.

Lees ook:  Jaarboek 2009 Frederik van Eeden Genootschap

________

[1] Het ontwerp van de voorzijde van de omslag van De Boekzaal is van W. Polenaar en dateert van 1907, en heeft een imprint van de boekverkoopers Stenfert Kroese & Van der Zande, Arnhem. Later werd de naam Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande. Het was gebruikelijk met die gezamenlijke eerste letters een passende spreuk te maken, en die werd toen: Het Schoone Komt Van De Ziel.

[2] Ook toen maakten schrijvers dezelfde fouten als nu, zoals in dit voorbeeld. Het onderwerp van de zin “viertal” is een enkelvoud en derhalve dient ook het gezegde een singularis te krijgen: is (in plaats van zijn; “nummers” is slechts een toevoeging bij viertal).

NB: Met dank aan Cees Westerbeek, Groningen, die veelvuldig met interessant materiaal voor ons komt aandragen. In het zeer recente verleden, d.w.z. de laatste drie weken: Parijs 1909, Parijs 1907, Düsseldorf 1902, An American Lady.

________

Afbeelding
Voorzijde van de omslag van het blad De Boekzaal, van de jaargang 1908.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *