‘Tussen roem en vergetelheid. Terug naar de negentiende eeuw’

Omslag van 'Filter, tijdschrift over vertalen' Pas verschenen: Filter, tijdschrift over vertalen, jaargang 14, nr.3:

‘Net als alle andere mensen worden ook vertalers meestal vergeten en zelden bedolven onder roem of andere aandacht. Naarmate je verder terugblikt wordt het duidelijker dat vertalers een grote kans hebben uit het collectieve geheugen te verdwijnen. Filter doet daar iets aan, dit keer door terug te gaan naar de negentiende eeuw. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd Nederland een modern land, waarin zich grote veranderingen voordeden in het culturele en literaire leven, ook in de wereld van het vertalen. Filter belicht die veranderingen door portretten van de vertalers Mark Prager Lindo, Titia van der Tuuk en Gerard Keller te presenteren, en the making of’ Shakespeare-vertaler Burgersdijk in beeld te brengen. Voorts een poging om een drietal aspecten uit te lichten: de rol van het vreemdetalenonderwijs, het vertalen van klassiekers en de kleine vertaalgeschiedenis van een bijzonder boek: Sir Walter Scotts Ivanhoe.’

Inhoudsopgave:

Cees Koster – Inleiding
Ton van Kalmthout – Middelaars tussen de grote volken. Literatuuronderwijs en vertaalwezen in Nederland 1880-1940.
Sophie Levie – Een vergeten vertaalster: Titia van der Tuuk
Cees Koster – Netwerken op z’n negentiende-eeuws. A.C. Loffelt en L.A.J. Burgersdijk als pleitbezorgers van hun Shakespeare
Rob van der Schoor – Gerard Keller, verteller en vertaler
Jan Gielkens – Ivanhoe en de verdwenen vertalingen
Herman Brinkman – ‘Der wereld letterkunde – voor Nederlanders bewerkt.’ Over vertaalverloop en de beschikbaarheid van klassiekers in vertaling
Bianca Graat – De corrigerende tic van een Engelse Nederlander. Over Mark Prager Lindo.
Jan Gielkens – Over Walter Scotts Ivanhoe, vertaald en ingeleid door Harm Damsma en Niek Miedema
Saskia van der Lingen – Juffrouw Woodhouse, Jane Fairfax en Harriet. Aanspreekvormen in Jane Austens Emma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *