Nineteenth-Century Art Worldwide over 19de-eeuwse kunst

Nog steeds een zeldzaamheid: een digitaal cultureel tijdschrift dat zich qua volledigheid, professionaliteit, actualiteit en vormgeving kan meten met op papier gedrukte media. Toch bestaat er zo’n tijdschrift: het Engelstalige Nineteenth-Century Art Worldwide is een wetenschappelijk internettijdschrift over de studie naar schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische en decoratieve kunst, fotografie en architectuur uit de ‘lange’ negentiende eeuw, ‘stretching from the American and French Revolutions, at one end, to the outbreak of World War I, at the other’.
Het tijdschrift richt zich uitdrukkelijk ook op de negentiende-eeuwse kunst van buiten Europa: ‘Because the nineteenth century represents the beginning of the formation of a “global culture,” the journal covers the visual culture of all parts of the world — from the Americas to the Far East and from Scandinavia to Africa and Australia. For too long nineteenth-century art historical studies have focused on France and, to a lesser extent, Great Britain, the U.S., and Germany.’
Nineteenth-Century Art Worldwide onderscheidt zich verder van zoveel andere internetpublicaties doordat het lak heeft aan de wetten van digitale media dat alles flitsend en vooral met weinig woorden moet worden verteld; er wordt diepgravend en met veel kennis van zaken geschreven over tentoonstellingen en onderwerpen als (en hier volgt een volstrekt willekeurige greep): The Invention of Comics, Evolution and Degeneration in the Early Work of Odilon Redon, en Siegfried Bing’s Salon de L’Art Nouveau and the Dutch Gallery Arts and Crafts.
Al dit moois — en dat is wel weer typisch des internets — valt geheel gratis en voor niets te genieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *