Munch (drie gedichten)

Is het een dag geleden of een week / dat hij een echtpaar naar de plek zag kijken / waar niets te zien was in het vreemde licht / dan een verwarrende verlatenheid, […]

Is het een dag geleden of een week / dat hij een echtpaar naar de plek zag kijken / waar niets te zien was in het vreemde licht / dan een verwarrende verlatenheid, […]