Polderdecadentisme (8)

Jan Lodewijk Pierson Jr. (1893-1979) — kleinzoon van — trachtte zich onder zijn pseudoniem J.L. Gregory opvallend nadrukkelijk te plaatsen in de traditie der decadence littéraire. Zonder veel succes. In de zojuist verschenen aflevering (6-3) van het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd vertel ik zijn vergeten verhaal.