Carl Ludwig Schleich en zijn veelzijdige, interessante aforismen (1)

De briljante medicus Carl Ludwig Schleich die in de tweede helft van de negentiende eeuw één en ander aan verbeteringen heeft doorgevoerd ten faveure van de in de hospitalen te behandelen patiënten, bewoog zich op meer culturele gebieden: hij schilderde en schreef, onder meer boeiende Aforismen. […]

De briljante medicus Carl Ludwig Schleich die in de tweede helft van de negentiende eeuw één en ander aan verbeteringen heeft doorgevoerd ten faveure van de in de hospitalen te behandelen patiënten, bewoog zich op meer culturele gebieden: hij schilderde en schreef, onder meer boeiende Aforismen. […]