Huysmans in Vlaanderen

August Vermeylen: ‘De tijd dien wij meeleven is schrikkelijk en schoon: raadselachtig ingewikkelde, bonte, aanlokkende absurditeit, paroxysme, val en oprijzing van rassen en maatschappijen, alles weer omgewoeld, alle begrip opnieuw getoetst en betwist, ‘k voel heel dat leven door mijn geest kloppen. Dezen tijd misprijzen – invloed van Huysmans’ knorrig en kleingeestig oude-vrijgezelspessimisme, – is … Lees verder “Huysmans in Vlaanderen”