Vers op DBNL

Van en over rond 1900, onlangs geplaatst op de website van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren:

– R.C. Bakhuizen van den Brink: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren (deel 1 tot en met 5, 1863-1913)
– Gerrit Borgers: Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996, tweede druk)
– Frans van Cauwelaert: Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek (ed. Reginald de Schryver, 1971)
– H.T. Colenbrander: De patriottentijd (deel 1 tot en met 3, 1897-1899)
– G.H. ‘s- Gravesande: De geschiedenis van De Nieuwe Gids (1956, tweede druk)
– A.M. Hammacher: Eduard Karsen en zijn vader Kaspar (1947)
– P.J. Oud: Honderd jaren. Hoofdzaken der Nederlandsche staatkundige geschiedenis 1840-1940 (1946)
– Betsy Perk: Jacques Perk. Geschetst voor ’t jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter (1902)
– H.P.G. Quack: Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913 (1915, tweede druk)
– F.H. Rikken: Codjo, de brandstichter. Oorspronkelijk historisch-romantisch verhaal uit het jaar 1832 (1904)
De Gids. Jaargang 1895, 1896, 1898 en 1900

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *