// voorpagina

Nieuwste bijdragen

Il faut être moderne: Een onbekende vroege Van Gogh-vermelding in Van Loghems Calypso (1896)?

We hoeven u niet te vertellen dat het lezende leven van een studeerkamerdecadent loodzwaar is. Is deze lectuur immers ooit bevredigend? Neen, natuurlijk niet. Nevermore! Out of this world! Ennui! Spleen! De trouwe lezertjes weten dat het vlees triest is en we alle boeken lazen. Alle boeken? Nu ja, dat moeten we, en gebied de […]

Amsterdam-Rijnkanaal

Der Wind hat mir ein Lied erzählt (Zarah Leander) Margrieten, boterbloemen en papavers. Vergeet me niet, een doodsfestoen, kadavers. De Lage Weide is een veldboeket. Erboven schiet een buizerd luchtfoto’s. De pont een schommel drijft tussen de oevers. De zon niet welkom in het kinderspel. De spoorbrug bij de Muyskenweg de hoogte. Geen tijd nu […]

Terzijde

  • 4 augustus 2016 – De MdNL meldt de heruitgave van een interessante tekst van Frans Erens ‘die in de decennia rond de eeuwwisseling talrijke reizen door West-Europa [maakte]. Enkele van zijn reisverslagen over Franse bestemmingen zijn nu gebundeld als deel 18 in de Moddersproak literaire reeks. Erens gaat zijn favoriete Franse schrijver, Hippolyte Taine, achterna en waagt zich onder meer aan een glaasje Barègine, daalt af in een druipsteengrot en tuurt naar het verzonken Atlantis. Intussen stoort hij zich aan een verregende zomer, sociaaldemocraten én Limburgers.’ Leest u hier meer, ook over het bestellen van een exemplaar.

  • 23 mei 2016 – Onlangs verscheen een interessant nieuw boek over de componist Korngold, die hier op rond1900 al regelmatig voorbij kwam: Een jongen van brutale zwier. Erich Wolfgang Korngold in Nederland. 1910-1958 door Caspar Wintermans, ook geen onbekende alhier. Wintermans ‘geeft een gedetailleerde reconstructie van de receptie, tijdens het leven van de componist, van diens œuvre in Nederland. Bewondering, verwondering, lauwheid en regelrechte verguizing werden opgediept uit zo’n vijftig verschillende kranten, weekbladen en vaktijdschriften.’ Het bevat tevens een essay van Maarten ’t Hart. Het boek is verschenen bij de Kallipygospers in een oplage van slechts 500 exemplaren, dus weest u er snel bij!

  • 15 april 2016 – Bij uitgeverij Astoria, gespecialiseerd in eind negentiende-eeuwse literatuur (waardoor het uiteraard als vanzelf tot onze favoriete uitgevers behoort) zag zojuist weer een interessante nieuwe uitgave het licht, gestoken in fraai jasje: Ivan Toergenjev Na de dood van Klara Militsj. Een van de laatste en naar het schijnt, wij lazen het nog niet, de mooiste novelle van de grote Russische schrijver. Hier vindt u meer info en bestelmogelijkheden. Het lijkt ons  een aanrader!

  • 4 april 2016 – Dit jaar wordt gevierd dat De Amsterdamse School honderd jaar bestaat. De man  die deze term bedacht was de architect Jan Gratama. Dat is welbekend. Volstrekt onbekend is waarschijnlijk dat deze Gratama, via zijn broer Gerard, ook in de kringen rond Carel de Nerée verkeerde. Jan Gratama is een van die slechts enkelen geweest die het werk van De Nerée al tijdens diens leven goed heeft gekend. Zo schrijft de moeder van de kunstenaar in 1910, tijdens de voorbereidingen van de eerste De Nerée-tentoonstellingen, aan de kunstcriticus Albert Plasschaert: ‘Jan Gratama gaf ik u op als een mij voorkomend zeer bevoegd beoordelaar.’ In verband met de in voorbereiding zijnde De Nerée-biografie zoeken wij al heel lang naar gegevens over het leven van Jan Gratama voor 1909, het jaar van overlijden van De Nerée. Naast wat er online te vinden is konden we enkel vinden dat hij, tot 1903, wanneer hij Den Haag inruilt voor Amsterdam, bij broer Gerard in de Riouwstraat woonde. Hij heeft echter ook geschilderd, maar deed hij dat al in deze jaren? En zo ja, wie heeft dat werk? Heeft zijn broer Gerard misschien ook een portret van hem gemaakt, zoals hij dat van Carel en Frans de Nerée ook heeft gedaan? Wie heeft er een foto van Jan Gratama rond 1900? Heeft hij Henri van Booven ook gekend? Of Couperus? Wie heeft brieven of documenten van Gratama uit deze jaren? Wie het weet of heeft mag het zeggen. Bij voorbaat grote dank! Reacties op sjbink@hotmail.com.

  • 4 maart 2016 – Reist u behalve voor de Toorop-tentoonstelling volgend weekend 12 en 13 maart vooral ook af naar de residentie voor de Haagse Salon om meer rond1900-fraais te bekijken en/of te kopen: De Haagse salon is een initiatief van drie in Art Deco en Art Nouveau gespecialiseerde kunsthandelaren: Jaap Nieuwenhuizen Segaar, Rachel Reijers en Marc Knook. De salon is in de geest en traditie van de 19e eeuwse salons. De lokatie is de Laan van Meerdervoort 41, dus wandelt u vooral ook even langs de Mesdag Collectie en het Louis Couperus Museum!  Zie hier voor meer info.

ROND1900.NL | Weblog over cultuur rond 1900

Niet lang nadat Friedrich Nietzsche God ten grave droeg, poneert Oscar Wilde zijn stelling dat kunst volstrekt nutteloos is. We schrijven het jaar 1900. Het zijn de hoogtijdagen van l’art pour l’art. De kunstenaar is steeds minder genegen zijn werk in dienst te stellen van God en Vaderland. Kunst is zichzelf genoeg. De vraag naar het hogere doel van kunst is niet langer relevant. Er is geen doel, laat staan een hoger doel. Of het moet de Schoonheid zijn, die sommigen omarmen als het nieuwe geloof.

(meer…)

Foto van de dag