// voorpagina

Nieuwste bijdragen

Tentoonstelling: Carel de Nerée tot Babberich, Henri van Booven en Louis Couperus

ROND1900.NL | Weblog over cultuur rond 1900: Latest post

De wintertentoonstelling van het Louis Couperus Museum is gewijd aan de vriendschap tussen de kunstenaar Carel de Nerée tot Babberich en de schrijver Henri van Booven, en hun werderzijdse band met Louis Couperus. Vanaf 9 november zijn er tekeningen te zien die De Nerée maakte voor Extaze, aangevuld met andere, zelden geëxposeerde werken van De Nerée uit particuliere collecties, boeken, foto’s en brieven die licht werpen op deze bijzondere vriendschap.

André de Ridder – een wijzen jongeling

ROND1900.NL | Weblog over cultuur rond 1900: Latest post

Heerlijk epigonaal zijn de drie vroege romans van André de Ridder (1888-1961), Belgisch kunstcriticus, auteur en redactielid van onder andere het kosmopolitische tijdschrift De Boomgaard, ‘Algemeen geïllustreerd Maandschrift voor Literatuur en Kunst’, dat slechts twee jaargangen kende tussen 1909 en 1911. Dit tijdschrift, gericht op Europa, het symbolisme en aanverwante stromingen als het dandyisme, estheticisme en decadentisme, is tegenwoordig zeldzaam en prijzig, maar de echte verzamelaar laat zich door deze futiliteiten natuurlijk niet afschrikken. Hoewel invloedrijk, heeft de Boomgaardgeneratie (waartoe ook Paul Kenis, Gust van Hecke en Hugo van Walden behoorden) weinig echt scheppend proza nagelaten, maar in de zeldzame werken die men toch van hen vindt wordt de psychologie van de toen contemporaine stedeling – lees fin-de-siècle-decadent – tegen de achtergrond van de moderne (groot)stad geanalyseerd.

Terzijde

  • 18 oktober 2014 – Dat decadentie helemaal het kunsttentoonstellingsthema van het jaar is bleek uit Droomkunst, zal vanaf november in Den Haag blijken (daarover later uiteraard meer) en vanaf morgen eveneens in het Rijksmuseum Twente waar tot april 2015 te zien is Alexander Roslin – Portrettist van de aristocratie . Beloof wordt ‘Rijkdom macht, aanzien en decadentie’. De rococo en de 18e-eeuwse kunst was zoals bekend een grote bron van inspiratie voor ‘onze’ rond1900kunstenaars als Aubrey Beardsley en De Nerée tot Babberich. Gaat dat allen dus zien.

  • 18 oktober 2014 – Donderdag 23 oktober wordt de jaarlijkse Jacob Israel de Haan Lezing gegeven:  Drie jaar geleden hield Jan Fontijn de lezing “Tederheid en storm: de persoonlijkheid van Jacob Israel de Haan”, die vervolgens gepubliceerd werd. Deze lezing werd met zoveel enthousiasme ontvangen, dat Jan Fontijn direct gevraagd werd of hij de biografie van De Haan wilde schrijven. Van zijn hand zal nu in de loop van 2015 inderdaad een biografie verschijnen. In zijn lezing zal hij de problemen waarmee een biograaf te maken krijgt aan de orde stellen. Hier vindt u (reserverings)details.

  • 8 oktober 2014 – Weer een prachtige literaire avond in Salon Saffier, deze maal over niemand minder dan Gabriele D’Annunzio,  een volgens rond1900.nl een hier wat ondergewaardeerd maar belangrijk en groot schrijver.  Het vindt plaats in Utrecht op 17 oktober aanstaande: een lezing door Reinier Speelman en een voordracht door Albertine de Kanter: komt allen! Hier vindt u meer details over het programma en reserveringsmogelijkheden.

  • 14 augustus 2014 – Bij de aanstaande veiling van 27 augustus  bij het welbekende Haagse Van Stockum’s worden enkele bijzondere 1900-gerelateerde kavels aangeboden namelijk een ‘collectie schoenen en muiltjes uit de privécollectie van de bekende schilder Philip Zilcken (1857-1930) -kavels 263/277-. Van eenvoudige slippers vervaardigd van gevlochten stro tot fijn geborduurde stukken uit het Verre en Nabije Oosten, Europa en Noord-Afrika. Daarnaast presenteren wij een fraaie collectie linnen en linnen damasten uit de collectie van de familie van Dissel -kavels 283/308-. Slechts 25 kavels voor de verzamelaar van enkele van de mooiste damasten die in Nederland geproduceerd zijn. Onder andere naar ontwerp van Kitty van der Mijll Dekker, Chris Lebeau, M.C. Escher en Cornelis van der Sluys. Met als klapstuk 2 zeldzame Stalenboeken Linnen Damasten Tafelgoederen naar ontwerpen van Chris Lebeau’. Zie de website voor meer details.

  • 5 juli 2014 – In zijn welbekende memoires Vervlogen jaren deelt Frans Erens het volgende mee over de schrijver en journalist Paul Belon: ‘Hij heeft een roman geschreven, geheeten Gens de Lettres. Alhoewel men beweerde, dat hij voor een der daarin opgevoerde personen mij als prototype had genomen, heb ik er mijzelf niet in kunnen ontdekken. Het boek is middelmatig en heeft nooit succes gehad.’ Het betreft de roman Gendelettre. Roman Parisien uit 1891. In ons lopende onderzoek naar Frans-Nederlandse culturele verbindingen zouden we deze roman uiteraard graag lezen en vervolgens voor u van deze lectuur verslag doen. Het gebrek aan succes van de roman heeft er echter voor gezorgd dat het boek van de aardbodem is verdwenen. In geen enkele Nederlandse bibliotheek is het aanwezig, en die ene Franse antiquaar die het aanbied – een gesigneerd exemplaar nog wel – blijkt het niet te kunnen vinden. Kortom, heeft u een exemplaar of een kopie ter beschikking van deze mogelijk interessante sleutelroman, dan horen wij het graag op sjbink[at]hotmail.com. Merci!

ROND1900.NL | Weblog over cultuur rond 1900

Niet lang nadat Friedrich Nietzsche God ten grave droeg, poneert Oscar Wilde zijn stelling dat kunst volstrekt nutteloos is. We schrijven het jaar 1900. Het zijn de hoogtijdagen van l’art pour l’art. De kunstenaar is steeds minder genegen zijn werk in dienst te stellen van God en Vaderland. Kunst is zichzelf genoeg. De vraag naar het hogere doel van kunst is niet langer relevant. Er is geen doel, laat staan een hoger doel. Of het moet de Schoonheid zijn, die sommigen omarmen als het nieuwe geloof.

(meer…)

Foto van de dag