1911 (1) Middagwandeling te Londen, in broekrok gekleed

Van Dale’s Woordenboek der Nederlandse taal beschrijft de broekrok kort maar krachtig als “vrouwenrok met twee korte, wijde, over elkaar vallende pijpen.” Dat adjectief met betrekking tot de lengte zal dan op ons eigen tijdsgewricht betrekking hebben. Op de foto, die in 1911 is genomen van twee dames, die — gewapend met wandelstok, respectievelijk paraplu, en ieder met een opvallende hoed — hun middagwandeling in Londen maken, zien we dat het toch om wat langere pijpen gaat dan men zich bij de beschrijving “korte” in eerste instantie voorstelt. Maar ook dat is vanzelfsprekend een gegeven dat door de lezer subjectief wordt geïnterpreteerd. Gezien de omvangrijke boom en de daarnaast opgestelde parkbank zou men geneigd kunnen zijn aan Hyde park te denken, maar meer dan de drie gegevens van plaats, handeling en kledingstuk, zoals hierboven omschreven, vermeldt de bij de fotografie meegeleverde tekst echter niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *