Playing with pictures: fotocollages uit het eind van de negentiende eeuw

De techniek van de fotocollage is beslist geen uitvinding van de twintigste eeuw. Het mooie plaatjesboek Playing with Pictures. The Art of Victorian Photocollage laat zien dat men in tweede helft van de negentiende eeuw er al lustig op los knipte, plakte en combineerde. Lees en zie meer op cadoc.nl.

De techniek van de fotocollage is beslist geen uitvinding van de twintigste eeuw. Het mooie plaatjesboek Playing with Pictures. The Art of Victorian Photocollage laat zien dat men in tweede helft van de negentiende eeuw er al lustig op los knipte, plakte en combineerde. Lees en zie meer op cadoc.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *