Bouw Fin de Sièclemuseum loopt vertraging op

‘Het Fin de Sièclemuseum aan het Brusselse Koningsplein gaat zeker zes maanden later open dan gepland. Het opent pas in het voorjaar van 2013. De verbouwingswerken hebben vertraging opgenomen. Dat meldt tvbrussel.’  Lees hier verder over het niet onomstreden nog te openen museum.

‘Het Fin de Sièclemuseum aan het Brusselse Koningsplein gaat zeker zes maanden later open dan gepland. Het opent pas in het voorjaar van 2013. De verbouwingswerken hebben vertraging opgenomen. Dat meldt tvbrussel.’  Lees hier verder over het niet onomstreden nog te openen museum.

Essay over Couperus bekroond

‘”En voor het eerst waardeerde hij” en voor het eerst was ik na het lezen van een laatste zin dusdanig overdonderd dat ik niet onmiddellijk verder ging met de volgende taak op mijn lijst achterstallige studiewerkzaamheden. De relevantie van literatuur? Literatuur zou mijn broodwinning worden.’ De essaywedstrijd ‘Lof der Letteren’  van De Groene Amsterdammer is gewonnen door Lieke van Berg met een literatuurwetenschappelijk essay over Couperus’  alltime classic Metamorfoze (1897). Leest u hier het hele essay.

‘”En voor het eerst waardeerde hij” en voor het eerst was ik na het lezen van een laatste zin dusdanig overdonderd dat ik niet onmiddellijk verder ging met de volgende taak op mijn lijst achterstallige studiewerkzaamheden. De relevantie van literatuur? Literatuur zou mijn broodwinning worden.’ De essaywedstrijd ‘Lof der Letteren’  van De Groene Amsterdammer is gewonnen door Lieke van Berg met een literatuurwetenschappelijk essay over Couperus’  alltime classic Metamorfoze (1897). Leest u hier het hele essay.

De Grote Gele M.

In 2000 publiceerde Erik Löffler het interessante artikel ‘Een kleine stilistische vergelijking: Couperus en d’Annunzio’ in Arabesken. Desgewenst kunt u nu zelf  stilistisch gaan vergelijken, maar natuurlijk ook gewoon rustig lezen: onlangs verscheen van Löffler de dichtbundel De Grote Gele M.  U kunt deze bijvoorbeeld hier bestellen.

In 2000 publiceerde Erik Löffler het interessante artikel ‘Een kleine stilistische vergelijking: Couperus en d’Annunzio’ in Arabesken. Desgewenst kunt u nu zelf  stilistisch gaan vergelijken, maar natuurlijk ook gewoon rustig lezen: onlangs verscheen van Löffler de dichtbundel De Grote Gele M.  U kunt deze bijvoorbeeld hier bestellen.

Met Komrij naar de Caribische Zee — Een pastiche

Er zaten jonge paren bij de kade. / De vissersboten deinden op en neer. / Door ’t blauwe water gleden de dolfijnen, / Daar boven zweefden meeuwen heen en weer. […]

Er zaten jonge paren bij de kade. / De vissersboten deinden op en neer. / Door ’t blauwe water gleden de dolfijnen, / Daar boven zweefden meeuwen heen en weer. […]

In Memoriam Gerrit Komrij

De Dichter Mijn hand, der spâ verzwaard, heeft ’t winter-zwijn gekeeld; de toeë stal geurt zoel en zerp van zwoele vachten; geschuurd de loome last der laatste zomer-vrachten, rust thans mijn naarstig hoofd ter moede vinger-eelt. Geen nijvre zorge meer die zweeg, of zwoegde, of lachte; geen kommer die mijn dage’ in hope of deemoed … Lees verder “In Memoriam Gerrit Komrij”

De Amerikaanse reis van C.J. Wijnaendts Francken

‘Het aantal onzer landgenooten, dat – anders dan voor zaken – de Vereenigde Staten bereist is zóó gering, dat ik meen gegronde hoop te mogen koesteren, dat de publicatie mijner mededeelingen niet als een overbodige vermeerdering der reislitteratuur zal beschouwd worden’: bij collega-bibliofiel Perkamentus een uitvoerig verhaal over de Amerikaanse reis van C.J. Wijnaendts Francken waarvan deze in 1892 het verslag publiceerde.

‘Het aantal onzer landgenooten, dat – anders dan voor zaken – de Vereenigde Staten bereist is zóó gering, dat ik meen gegronde hoop te mogen koesteren, dat de publicatie mijner mededeelingen niet als een overbodige vermeerdering der reislitteratuur zal beschouwd worden’: bij collega-bibliofiel Perkamentus een uitvoerig verhaal over de Amerikaanse reis van C.J. Wijnaendts Francken waarvan deze in 1892 het verslag publiceerde.